۱۳۶۳ (قمری)

۱۳۶۳ (قمری)، هزار و سیصد و شصت و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم دسامبر سال ۱۹۴۳ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاعیدغدیر خمویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش