۱۳۶۴ (قمری)

۱۳۶۴ (قمری)، هزار و سیصد و شصت و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم دسامبر سال ۱۹۴۴ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش