باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

  • روز خانواده (نزول سورهٔ دهر در شأن اهل بیت)

وقایعویرایش

  • نزول سورهٔ دهر در شأن اهل بیت و روز خانواده
  • پذیرش خلافت توسط امام علی پس از قتل عثمان در مدینه (۳۵ ق)

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

  • درگذشت «ابن سراج» ادیب و شاعر بغدادی (۳۱۶ ق)
  • درگذشت «علامه سید ناصر حسین موسوی هندی» فقیه اصولی و محدث (۱۳۶۱ ق)
  • درگذشت فقیه جلیل و عالم مبارز آیت اللَّه «محمد غروی کاشانی» (۱۳۹۸ ق)

منابعویرایش