۴۲۳ (قمری)

۴۲۳ (قمری)، چهارصد و بیست و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم دسامبر سال ۱۰۳۱ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰ 

سال: ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش