۴۲۰ (قمری)، چهارصد و بیستمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم ژانویه سال ۱۰۲۹ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰ 

سال: ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته