۴۸۰ (قمری)، چهارصد و هشتادمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم آوریل سال ۱۰۸۷ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰ 

سال: ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان