۴۸۲ (قمری)، چهارصد و هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم مارس سال ۱۰۸۹ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰ 

سال: ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش