۴۸۱ (قمری)

۴۸۱ (قمری)، چهارصد و هشتاد و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم آوریل سال ۱۰۸۸ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰ 

سال: ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش