۵۳۴ (قمری)

۵۳۴ (قمری)، پانصد و سی و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم سپتامبر سال ۱۱۳۹ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش