۵۳۵ (قمری)، پانصد و سی و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم اوت سال ۱۱۴۰ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان