۵۳۳ (قمری)

۵۳۳ (قمری)، پانصد و سی و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم سپتامبر سال ۱۱۳۸ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش