۷۵۳ (قمری)، هفتصد و پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم فوریه سال ۱۳۵۲ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰ 

سال: ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش