۷۵۵ (قمری)، هفتصد و پنجاه و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم فوریه سال ۱۳۵۴ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰ 

سال: ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش