۷۵۴ (قمری)

۷۵۴ (قمری)، هفتصد و پنجاه و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم فوریه سال ۱۳۵۳ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰ 

سال: ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش