۷۵۶ (قمری)، هفتصد و پنجاه و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم ژانویه سال ۱۳۵۵ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰ 

سال: ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش