۸۵۲ (قمری)

سال هجری قمری

۸۵۲ (قمری)، هشتصد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم مارس سال ۱۴۴۸ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰  ۸۸۰ 

سال: ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش