آبل‌خزندگان

آبل خزندگان
Aucasaurus.jpg
آبل خزندگان Abelisauridae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
بالاخانواده: شاخ‌خزنده‌سانان

آبل‌خزندگان یا آبلی سوریدها (نام علمی: Abelisauridae) نام یک تیره از بالاخانواده شاخ‌خزنده‌سانان است که در دوره کرتاسه تکامل یافتند اگرچه سنگواره هایی که به تازگی کشف شده نشان می دهد که آن ها احتمالاً از اواسط دوره ژوراسیک یعنی از حدود ۱۷۰ میلیون سال پیش نیز وجود داشتند آبلی سوریدها دایناسورهای گوشت خواری با جثه های ۵ تا ۹ متری بودند سنگواره های آن ها تا کنون در قاره های آمریکای جنوبی، آفریقا، و همچنین در هند و ماداگاسکار کشف شده است آبلی سوریدها نخست از شکارچیان درجه دوم مناطق گفته شده بودند اما با انقراض گوشت سوسماران در این مناطق توانستند جایگزین آن ها شوند و به گوشت خواران برتر محیط خود تبدیل شوند.

ویژگی ها

  • ضخیم شدن استخوان های جمجمه به ویژه سقف جمجمه
  • دندانه دندانه شدن استخوان های سقف جمجمه و در برخی موارد پیدایش شاخ روی پیشانی
  • پوزه گرد و کوتاه
  • دندان های ضخیم و درشت
  • دست های خیلی کوتاه
  • پاهای نسبتاً کوتاه
  • کوتاه شدن استخوان های زند زیرین و

زند زبرین به اندازه مچ دست

  • حفره های هوایی پیچیده درون مهره های ستون فقرات

شجره نامه

 Abelisauroidea 

شمال‌آرژانتین‌خزندگان

 Abelisauridae 

?Ilokelesia

Rugops

unnamed

آبلی‌سور

 Carnotaurinae 

راجاسور

unnamed

ماجونگاسور

 Carnotaurini 

Aucasaurus

کارنوتاروس

شاخ‌خزنده‌سانان 

بربروسور

Deltadromeus

Spinostropheus

لیموسور

الافروسور

 شاخ‌خزنده‌سانان 
 شاخ‌خزندگان 

سراتوسور

Genyodectes

 Abelisauroidea 
 شمال‌آرژانتین‌خزندگان 

Laevisuchus

ماسیاکاسور

نواسور

Velocisaurus

 Abelisauridae 

Eoabelisaurus

Rugops

آبلی‌سور

 گوشت‌خوارگاویان 

ماجونگاسور

ایندوسور

راجاسور

 گوشت‌خوارگاویان 

Ilokelesia

اکریکسیناتوسور

Skorpiovenator

 گوشت‌خوارگاویان 

کارنوتاروس

Aucasaurus

Abelisauridae

پوشیده‌چهره

Rugops

جنوسور

MCF-PVPH-237 (" Bayosaurus ")

زنوتارسوسور

تاراسکوسور

La Boucharde abelisaurid

 ماجونگاخزندگیان 

Pourcieux abelisaurid

کمان‌شکارچی

ماجونگاسور

ایندوسور

Rahiolisaurus

راجاسور

 گوشت‌خوارگاویان 

Ilokelesia

اکریکسیناتوسور

Skorpiovenator

 گوشت‌خوارگاویان 

آبلی‌سور

Aucasaurus

Pycnonemosaurus

Quilmesaurus

کارنوتاروس

منابع

پیوند به بیرون