آذرنرسه

نهمین شاهنشاه ساسانی ٣٠٩ میلادی

آذرنرسه یا آذرنرسی نهمین شاهنشاه ساسانی در سال ۳۰۹ میلادی بود. آذرنرسه یکی از پسران هرمز دوم از زن اول او بود که بعد از پدر برتخت نشست؛[۲] ولی چون اعیان و نجبای مملکت را ناراضی نمود، پس از چند ماه از سلطنت خلع شد سپس او را کشتند. بعد از مرگش در سال ۳۰۹ میلادی شورش و جنگ داخلی در گرفت. بنابراین منتظر بودند، زن هرمز دوم بزاید و تاج پادشاهی را در خوابگاه زن هرمز دوم که آبستن بود، آویختند و بچه‌ای را که در شکم داشت، پادشاه نامیدند. این فرزند همان شاپور دوم ملقب به ذوالاکتاف بود.[۳][۴]

آذرنرسه
شاهنشاه ایران و انیران[۱]
نهمین شاهنشاه ساسانی
سلطنت۳۰۹
پیشینهرمز دوم
جانشینشاپور دوم
درگذشته۳۰۹
خاندانخاندان ساسان
پدرهرمز دوم
مادرایفرا هرمز
دین و مذهبمزدیسنا

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (۱۳۶۲). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
  • زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۶۴). تاریخ مردم ایران، پیش از اسلام. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.
  • کریستن سن، آرتور (۱۳۶۷). ایران در زمان ساسانیان. ترجمهٔ رشید یاسمی. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.

پیوند به بیرونویرایش

آذرنرسه
زادهٔ: ؟؟؟ م درگذشتهٔ: ۳۰۹ م
عنوان سلطنتی
 
پیشین:
هرمز دوم
شاهنشاه ایران‌شهر
۳۰۹ م
پسین:
شاپور دوم