آفریقای غربی فرانسه

آفریقای غربی فرانسه (به فرانسوی: Afrique occidentale française, AOF) فدراسیونی از مستعمرات فرانسه در آفریقا، در برگیرندهٔ موریتانی، سنگال، سودان فرانسه، گینه فرانسه، ساحل عاج، ولتای علیا، دائومی و نیجر بود. این فدراسیون از ۱۸۹۵ تا ۱۹۶۰ میلادی پایدار بود. پایتخت آفریقای غربی فرانسه شهر داکار بود. این مستعمره ۴۶۸۹۰۰۰کیلومتر مربع وسعت داشت که بیشتر این مساحت دربرگیرندهٔ بیابان یا نیمه‌بیابانی بود. همچنین در آغاز تشکیل آن این آفریقای غربی فرانسه ۱۰ میلیون جمعیت داشت که در زمان انحلال آن این جمعیت به ازون بر ۲۵ میلیون تن می‌رسید.

فرانسه غربی آفریقا

Afrique occidentale française
French West Africa
۱۸۹۵–۱۹۵۸
پرچم French West Africa
آفریقای غربی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم سبز: آفریقای غربی فرانسه خاکستری تیره: دیگر متصرفات فرانسه خاکستری تیره‌تر: جمهوری فرانسه
آفریقای غربی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم

سبز: آفریقای غربی فرانسه
خاکستری تیره: دیگر متصرفات فرانسه
خاکستری تیره‌تر: جمهوری فرانسه
وضعیتفدراسیون مستعمرات فرانسه
پایتختسن لوئی (۱۸۹۵–۱۹۰۲)
داکار (۱۹۰۲–۱۹۶۰)
زبان(های) رایجزبان فرانسوی (رسمی)
عربی, فولا, سنگائی, هوسه, موسی, ماندایی, ولوف, بامبارایی، آمازیغی, مانده
دوره تاریخیامپریالیسم نو
• بنیان‌گذاری
۲۷ اکتبر ۱۸۹۵
۵ اکتبر ۱۹۵۸
واحد پولفرانک آفریقای غربی فرانسه
پیشین
پسین
سنگامبیا و نیجر
سودان فرانسه
گینه فرانسه
ولتای علیای فرانسه
دائومی فرانسه
توگولند فرانسه
جامعه فرانسه
جمهوری دائومی
گینه
ساحل عاج
فدراسیون مالی
موریتانی
نیجر
جمهوری ولتای علیا
لیبی ایتالیا
امروز بخشی از بنین
 بورکینافاسو
 ساحل عاج
 گینه
 لیبی
 مالی
 موریتانی
 نیجر
 سنگال
 توگو
تمبری از آفریقای غربی فرانسه

جستارهی وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "French West Africa," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=French_West_Africa&oldid=612610065 (accessed August 18, 2014).