ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی

(تغییرمسیر از ابوبکر خوارزمی)

ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی از دانشمندان معروف ادب عرب است. اصل وی از خوارزم و مادرش از طبرستان و خواهر محمد بن جریر طبری بود. وی در حفظ اشعار و ایام و اخبار عرب و در لغت و نحو و شعر و ادب عربی کم‌نظیر بود. از آثار او رسائل خوارزمی است که در ادب عرب امتیاز دارد. او در سال ۳۸۳ (قمری) درگذشت.[۱]

ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی
نام اصلی
محمد
زاده۳۲۳ ه.ق
خوارزم، ازبکستان کنونی
محل زندگیحلب، عراق، خراسان
درگذشتهرمضان ۳۶۳ یا ۳۸۳ ه.ق
نیشابور، ایران
نام(های) دیگرجمال الدین
لقبطبرخزی
پیشهشاعر، مورخ
زمینه کاریشعر، تاريخ، تبارشناسی زبان شناسی
ملیتايرانی
مذهباسلام، سنی، شافعی
در زمان حکومتسامانیان

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • معین، محمد (۱۳۵۸فرهنگ فارسی، جلد ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر