ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی

(تغییرمسیر از ابوبکر خوارزمی)

ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی از دانشمندان معروف ادب عرب است. اصل وی از خوارزم و مادرش از طبرستان و خواهر محمد بن جریر طبری بود. وی در حفظ اشعار و ایام و اخبار عرب و در لغت و نحو و شعر و ادب عربی کم‌نظیر بود. از آثار او رسائل خوارزمی است که در ادب عرب امتیاز دارد. او در سال ۳۸۳ (قمری) درگذشت.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • معین، محمد (۱۳۵۸فرهنگ فارسی، جلد ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر