باز کردن منو اصلی

عدد مرکب عددی طبیعی بجز یک است که اول نباشد.

 • اعداد مرکب از حاصلضرب دو عدد طبیعی بزرگتر از یک حاصل می‌شود.و هر عددی که دو شمارنده و یا بیش از دو شمارنده داشته باشد مرکب است.
                                  (1 <Y  و 1 <X)
                                   عدد مرکب = X * Y <=    

۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵

 • قانون برای تمام اعداد مرکب و بزرگ تر از ۵(فقط ۴ از این قاعده پیروی نمی‌کند) صدق می‌کند.عدد137 نیز در آزمون ها زیاد مطرح میشود که اول میباشد [۱]

منابعویرایش

 1. ویکی‌پدیای انگلیسی