اقلیت‌های مذهبی در ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی اینگونه از اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده یاد می‌کند:

  1. ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مندائی-صابئی، مسیحی اعم ازآشوریان ایران وارمنیان ایران تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند[۱]
  2. اقلیت‌های مذهبی اعم از اهل سنت، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و نیز، شیعه زیدی، دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق یروان سایر مذاهب.[۲]

اقلیت‌های عقیدتی (دینی و فرادینی) به رسمیت شناخته نشدهویرایش

منابعویرایش

  1. اصل 19
  2. اصل ۱۲ قانون اساسی