بهرام سوم

شاهنشاه ساسانی

بهرام سوم یا وهرام سوم در سال ۲۹۳ (میلادی) به مدت چند ماه، ششمین پادشاه ساسانی بود. پدر او بهرام دوم بود که وی بجای او بر تخت نشست. بهرام سوم بیش از چند ماه سلطنت نکرد. سلطنت او، مخالفانی را که از زمان پدرش، ناراضی بودند، را قانع نکرد و نظرها متوجه مدعی دیگر، نرسی پادشاه بزرگ ارمنستان شد که سلطنت را از مدتها پیش، حق خود می‌دانست. بدینگونه بهرام سوم، از سلطنت برکنار شد اما به جان او لطمه‌ای وارد نشد و او بعدها تا مدتی، در نواحی شرق ایران فرمانروایی می‌کرد.[۱]

بهرام سوم
شاهنشاه ساسانی
Bahram III.jpg
ششمین شاهنشاه ساسانی
سلطنت۲۹۳–۲۹۳
پیشینبهرام دوم
جانشیننرسی
نام کامل
بهرام سوم ساسانی
خاندانخاندان ساسان Senmurv.svg
پدربهرام دوم
مادرشاپوردختک
مرگ۲۹۳ میلادی (تخمینی)
دین و مذهبمزدیسنا

این شاه معروف به سکانشاه بود زیرا در حیات پدرش بعد از تسخیر سیستان به حکومت آنجا منصوب شده بود.[۲] در زمان پدر بهرام سوم، یعنی بهرام دوم، سگستان (نام قدیم سیستان) مسخر گردید، سگانشاه به معنی پادشاه سکاها است. رسم چنان بود که ولیعهد ایران را به حکومت مهمترین ایالت یا ایالتی که بعد از سایرین تسخیر شده بود، نصب می‌نمودند.[۳] در شاهنامه ذکر او تحت نام بهرام بهرامیان آمده‌است.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (۱۳۶۲). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
  • زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۶۴). تاریخ مردم ایران، پیش از اسلام. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.
  • کریستن سن، آرتور (۱۳۶۷). ایران در زمان ساسانیان. ترجمهٔ رشید یاسمی. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.
پادشاه پیشین:
بهرام دوم
بهرام سوم
شاهنشاه ایران

۲۹۳–۲۹۳ میلادی

جانشین:
نرسی