باز کردن منو اصلی

تخمه دانه‌های پر چربی یا پر پروتئین گیاهان است که معمولاً به صورت بوداده و گاهی خام خورده می‌شود.

تخمه هندوانه

برخی انواعویرایش