تیم آتش (انگلیسی: Fireteam) یا بند، کوچکترین واحد نظامی در سازمان پیاده‌نظام است، که بسته به نیاز مأموریت، از ۲ تا ۴ سرباز و یک فرمانده تشکیل می‌شود. در عملیات‌های نظامی برای اجرای آتش، اغلب ۲ یا ۳ تیم آتش در یک گروه یا یک جوخه، سازماندهی می‌شوند و یک فرمانده میدان نیز، هدایت و کنترل این تیم‌ها را برعهده دارد.

یگان‌های نظامی
یگان‌ها شمار افراد فرمانده
تیم آتش ۲–۴ سرباز یکم
جوخه ۵–۱۵ سرجوخه
گروه ۱۵–۲۵ گروهبان/استوار
دسته ۸۰–۴۰ ستوان
گروهان ۸۰–۲۵۰ سروان
گردان ۳۰۰–۱٬۰۰۰ سرگرد
هنگ/تیپ ۱٬۰۰۰–۵٬۵۰۰ سرهنگ/سرتیپ
لشکر ۱۰٬۰۰۰–۲۵٬۰۰۰ سرلشکر
سپاه ۳۰٬۰۰۰–۵۰٬۰۰۰ سپهبد
ارتش ۱۰۰٬۰۰۰–۳۰۰٬۰۰۰ ارتشبد
گروه ارتش بیش از دو ارتش فیلد مارشال
جبهه بیش از چهار گروه ارتش ژنرال نیروی زمینی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش