جوخه (به فارسی افغانی: دِلگَی) (به انگلیسی: Squad) یگانی راهکنشی و کوچک که در ساختار سلسله‌مراتبی کوچک‌تر از رسد و معمولاً از ۷ تا ۱۲ سرباز تشکیل می‌شود.[۱]

یگان‌های نظامی
Latvian platoon at Camp Lejune.jpg
یگان‌ها شمار افراد فرمانده
تیم آتش ۲–۴ سرباز یکم
جوخه ۵–۱۵ سرجوخه
گروه ۱۵–۲۵ گروهبان/استوار
دسته ۸۰–۴۰ ستوان
گروهان ۸۰–۲۵۰ سروان
گردان ۳۰۰–۱٬۰۰۰ سرگرد
هنگ/تیپ ۱٬۰۰۰–۵٬۵۰۰ سرهنگ/سرتیپ
لشکر ۱۰٬۰۰۰–۲۵٬۰۰۰ سرلشکر
سپاه ۳۰٬۰۰۰–۵۰٬۰۰۰ سپهبد
ارتش ۱۰۰٬۰۰۰–۳۰۰٬۰۰۰ ارتشبد
گروه ارتش بیش از دو ارتش فیلد مارشال
جبهه بیش از چهار گروه ارتش ژنرال نیروی زمینی

به عبارت دیگر، حدود ۱۰ نفر با هم یک جوخه و ۲ جوخه با هم یک گروه را تشکیل می‌دهند و دو گروه با هم یک دسته را تشکیل می‌دهند. در بعضی مواقع، به‌ویژه در مواقع غیرجنگی، مثل فعالیت‌های امنیتی در سطح شهر، مانند نیروی انتظامی، دستهٔ مذکور از سه گروه کوچک‌تر در ابعاد جوخه تشکیل می‌شود. در قدیم و مخصوصاً در ایران شاهنشاهی، فرماندهِ یک جوخه معمولاً درجهٔ سرجوخگی داشت ولی اکنون این اختیار به گروهبان‌ها و حتی استواردوم هم داده می‌شود.

منابعویرایش