جنگ داخلی ساسانیان (۶۲۸–۶۳۲)

جنگ داخلی ساسانیان اشاره به درگیری‌ها و اتفاقات پس از به قتل رسیدن خسرو پرویز، شاهنشاه ساسانی، دارد. این اتفاقات از مهم‌ترین دلایل سقوط شاهنشاهی ایران در زمان حمله مسلمانان به‌شمار می‌رود. در جریان نبردها، چهار جبهه عمده با یکدیگر روبرو شدند. انجمن پارسیگ، انجمن پهلوی، انجمن نیمروز و نیروهای اسپهبد شهروراز. از زمان مرگ خسرو پرویز تا برتخت نشینی یزدگرد، در طول این چهار سال دستکم سیزده نفر خود را شاهنشاه ایران اعلام کردند و یکی پس از دیگری به دست یکدیگر سرنگون شدند. در نهایت این نبردها راه را برای گشایش ایران به دست مسلمانان هموار ساخت.[۱]

جنگ داخلی ساسانیان
SassanidEmpirebeforeArabConquest.png
گستره شاهنشاهی ساسانی در جریان جنگ داخلی
تاریخ۶۲۸–۶۳۲ میلادی
موقعیت
نتایج
طرف‌های درگیر
انجمن پارسیگ
انجمن نیمروز
انجمن پهلوی سپاه شهربراز
فرماندهان و رهبران
پیروز خسرو
بهمن جادویه
مردانشاه
نامدار گشناسپ
فرخ‌هرمز 
رستم فرخ‌هرمز
فرخزاد هرمز
گلینوش
ماه‌آذر گشنسپ
شهربراز

منابعویرایش

  1. "Sasanian civil war of 628–632". Wikipedia (به انگلیسی). 2019-03-14.