جنگ داخلی ساسانیان (۶۲۸–۶۳۲)

جنگ داخلی ساسانیان اشاره به درگیری‌ها و اتفاقات پس از به قتل رسیدن خسرو پرویز، شاهنشاه ساسانی، دارد. این اتفاقات از مهم‌ترین دلایل سقوط شاهنشاهی ایران در زمان حمله مسلمانان به‌شمار می‌رود.

جنگ داخلی ایرانشهر (۶۲۸–۶۳۲)
SassanidEmpirebeforeArabConquest.png
نقشه شاهنشاهی ساسانی در جریان جنگ داخلی
تاریخ628–632
مکانایرانشهر
نتیجه یزدگرد سوم به عنوان شاهنشاه ایران به رسمیت شناخته شد
تضعیف شاهنشاهی ساسانی
طرفین درگیر
انجمن پارسیگ
انجمن نیمروز
انجمن پهلوی شهروراز
فرماندهان و رهبران
پیروز خسرو
بهمن جادویه
مردانشاه
نامدار گشنسپ
فرخ هرمز 
رستم فرخزاد
فرخزاد
گلینوش
ماه‌آذر گشنسپ اعدام‌شده
شهروراز (ترور شده)

در جریان نبردها، چهار جبهه عمده با یکدیگر روبرو شدند. انجمن پارسیگ، انجمن پهلوی، انجمن نیمروز و نیروهای اسپهبد شهروراز. از زمان مرگ خسرو پرویز تا برتخت نشینی یزدگرد، در طول این چهار سال دستکم سیزده نفر خود را شاهنشاه ایران اعلام کردند و یکی پس از دیگری به دست یکدیگر سرنگون شدند. در نهایت این نبردها راه را برای گشایش ایران به دست مسلمانان هموار ساخت.[۱]

منابعویرایش

  1. "Sasanian civil war of 628–632". Wikipedia. 2019-03-14.