در قانون، خیانت دلالت بر جرم‌هایی دارد که علیه حاکمیت یا ملتی رخ می‌دهد. به صورت تاریخی خیانت علیه حاکم یا پادشاه خیانت ملی نامیده شده است. و به کسی که عمل خیانت از وی سرزده، خائن اطلاق می‌گردد. خیانت به کشور عبارت است از سوء قصد بر ضد امنیت کشور به وسیلهٔ ایجاد ارتباط با کشور دیگری که دارای سلطه و استقلال است. باید توجه داشت که مبنای جرم بودن این عمل در حقیقت پیمان‌شکنی، بی‌وفایی، و زیر پا گذاشتن حقی است که یک کشور و دولت به عهده شهروندان خود دارد[۱]. در واقع تعریف دیگری از خیانت عبارت است از سوء استفاده از اعتماد شخص یا یک گروه و انجام عملی که آن ها را از لحاظ مادی یا معنوی متضرر سازد.

مجازات توماس آرمسترانگ به دلیل خیانت ۱۶۸۴

خیانت در لغت مشتق از «خَوَن» به معنای مخالفت با حق و پیمان در پنهانی است.[۲] اهل لغت خیانت را از جمله مخالفت با حق از طریق نقض عهد مخفیانه معنا کرده‌اند. ولتر خالی کردن خزانه، افشای اسرار، تحویل دوست به دشمن یا افشای محل او به دشمن را به خائن نسبت می‌دهد.

از دید حکومت گران، خیانت فعل عمدی یک فرد یا گروهی است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زیان میهن خویش تأمین، و امنیّت کشور و نظام حکومتی را به مخاطره اندازد و مهم‌ترین مصادیق آن همکاری با دولت خارجی و گِرا دادن به بیگانه است. میلان کوندرا، در کتاب «هنر رمان» می‌گوید: «خیانت از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.

خیانت در زمینه‌های متفاوت به کار می‌رود، اما در تمام آن‌ها، یک کاربرد معین دارد: حذف و نابود کردن کسیکه قرار است خائن معرفی شود.

«خیانت»، اگرچه در زندگی روزمره و در ادبیات (از جمله ادبیات دینی، مثلاً مورد یهودا) مطرح بوده، اما کمتر موضوع اندیشه‌ورزی جدی قرار گرفته‌است. با توجه به سیالیت مفهوم خیانت، برای تثبیت آن بایستی به مفهوم «قرارداد» رجوع کنیم. خیانت همواره زیرپاگذاشتن یک قرارداد است و در نهایت نظر به یک قرارداد است که نظر نسبت به خیانت به آن را تعیین می‌کند. از این زاویه هم باز به یک مفهوم نسبی می‌رسیم. خائن به مفهوم پیمان‌شکن است. مسئله این جا است که پیمان به عنوان قراردادی جمعی و گروهی امری فرهنگی اجتماعی است و در نتیجه تاریخی. بنابراین پیمان ها قراردادی هستند و پیمان‌شکنی نیز امری قراردادی است و مفهوم آن به نسبت زمان و مکان تغییر می‌کند. پیمانها می‌توانند برسر ارزشهایی خانوادگی، سیاسی، اخلاقی، مذهبی، ایدئولوژیک و غیره باشند. می‌توانند پیشرفته، روادار و به نفع حقوق و آزادی انسانها باشند یا بعکس، ارزش هایی تنگ نظرانه و واپسگرا را نمایندگی کنند. قراردادها حتی می‌توانند ارزش هایی تحمیلی به زور و جبر اِعمال شوند.

قوانین خیانتویرایش

استرالیاویرایش

در استرالیا قوانین فدرال و ایالتی علیه خیانت، به ویژه در ایالت های نیو ساوت ولز ، استرالیا و ویکتوریا وجود دارد. مشابه به قوانین خیانت در ایالات متحده آمریکا ، شهروندان استرالیا به وفاداری خود به حاکمیت دولت فدرال و دولت ایالت می پردازند.

قانون فدرال تعریف خیانت در استرالیا را طبق بخش 80.1 قانون کیفری به شرح زیر ارائه میدهد. خیانت به شرح زیر است:

فردی مرتکب جرمی به نام خیانت می شود اگر شخص:

(الف) باعث مرگ حاکم، وارث حاکم، فرماندار کل، فرماندار یا نخست وزیر می شود؛ یا

(ب) باعث صدمه به حاکم، فرماندار یا نخست وزیر می شود که باعث مرگ حاکم، فرماندار یا نخست وزیر می شود؛ یا

(پ) موجب آسیب رساندن به حاکم، فرماندار یا نخست وزیر می شود، یا به حالت تعلیق یا سرنگونی حاکم، فرماندار یا نخست وزیر می پردازد؛ یا

(ت) جنگی را به عهده می گیرد یا هر گونه اقدام پیشگیرانه ای را برای جنگ علیه اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع انجام می دهد؛ یا

(ث) مشغول انجام رفتارهایی است که به هر وسیله ای با کمک دشمن کمک می کند:

 1. در جنگ با امپراطوری، بدون اینکه وجود یک دولت جنگ اعلام شود؛ و

 2. مشخص شده توسط اعلامیه ساخته شده برای هدف از این پاراگراف به دشمن در جنگ با کشورهای مشترک‌المنافع؛ یا

(ج) در انجام رفتارهایی که با هر وسیله ای هر کدام از قصد کمک می کنند، شرکت می کند:

 1. یک کشور دیگر؛ یا

 2. یک سازمان؛

که درگیر جنگ های مسلحانه علیه نیروی دفاع استرالیا است؛ یا

(چ) قاچاق شخصی که یک شهروند استرالیایی نیست که تهاجم مسلحانه به کشورهای مشترک‌المنافع یا سرزمین های کشورهای مشترک‌المنافع انجام دهد؛ یا

(ح) قصد انجام هر کاری را که در پاراگراف قبل ذکر شده است شکل می دهد، و این قصد را با یک اقدام آشکار نشان می دهد.

فرد مجرم خیانت نیست اگر تحت پاراگراف (e)، (f) یا (h) اگر کمک آنها یا کمک های مورد نظرآنها خالصانه صرفاً بشر دوستانه باشد.

حداکثر مجازات خیانت به حبس ابد است . بخش 80.1AC قانون جرائم مربوط به خیانت را ایجاد می کند.

کاناداویرایش

بخش 46 قانون مجازات دارای دو درجه خیانت، به نام "خیانت بزرگ" و "خیانت" است. با این حال، هر دو اینها به دسته تاریخی خیانت بزرگ مرتبط دارند، در مقایسه با خیانت کوچک که در قانون کانادا وجود ندارد. بخش 46 به شرح زیر است:

خیانت بزرگ

(1) هر یک مرتکب خیانت بزرگ میشود که در کانادا،

(الف) کشتن یا تلاش برای کشتن اعلیحضرت خود را انجام می دهد یا هرگونه آسیب جسمی را در معرض مرگ یا تخریب قرار می دهد، او را زخمی می کند یا مجروح می کند یا او را محکوم می کند؛

(ب) جنگ علیه کانادا اعمال می کند یا اقدامات آماده سازی ای را انجام می دهد؛ یا

(ج) کمک به یک دشمن در جنگ با کانادا و یا هر نیروی مسلح که علیه آنها نیروهای کانادایی درگیر جنگ هستند، خواه یا ناخواه جنگی میان کانادا و کشوری که نیروهای آنها هستند، وجود دارد.

خیانت

(2) هر کس مرتکب خیانت می کند که در کانادا

(a) با استفاده از زور یا خشونت برای سرنگونی دولت کانادا یا یک استان بکوشد؛

(ب) بدون داشتن اختیارات قانونی، به هیچ یک از نماینده های دولتی غیر از کانادا، اطلاعات نظامی یا علمی و یا طرح، طرح، مدل، مقاله، یادداشت و یا اسنادی از شخصیت نظامی یا علمی که به او می داند یا باید می دانیم ممکن است توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد به منظور جلوگیری از ایمنی یا دفاع از کانادا؛

(ج) توافق با هر کسی را به خیانت بزرگ و یا انجام هر کاری که در بند (الف) ذکر شده است؛

(د) قصد دارد بر کاری که خیانت بزرگی است، یا آنکه در بند (الف) ذکر شده است را شکل دهد، و این قصد را با یک عمل آشکار نشان می دهد؛ یا

(الف) با هر شخصی برای انجام هر کاری که در بند (ب) ذکر شده است، توافق داشته باشد، یا قصد انجام هر کاری که در بند (ب) ذکر شده است، و این قصد را با یک اقدام آشکار نشان دهد.

این نیز غیرقانونی است برای یک شهروند کانادایی تا هر یک از موارد فوق در خارج از کانادا را انجام دهد.

مجازات خیانتبزرگ حبس ابد است. مجازات برای خیانت، زندانی شدن تا حداکثر عمر، یا حداکثر 14 سال در زمان صلح است.

آلمانویرایش

قانون آلمان از بین دو نوع خیانت، «خیانت بزرگ » ( Hochverrat ) و «خیانت» ( Landesverrat ) متفاوت است. خیانت بزرگ، همانطور که در بخش 81 قانون مجازات آلمان تعریف شده است، به عنوان یک اقدام خشونت آمیز علیه وجود یا نظم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان ، مجازات حبس ابد یا مدت معینی از حداقل ده سال ها. در موارد کمتر جدی، مجازات 1-10 سال زندان است. قانون جنایی آلمان همچنین خیانت بزرگ در برابر دولت آلمان را جرم می داند. آمادگی هر دو نوع جرم جنایتکار است و مجازات تا پنج سال است.

نوع دیگر خیانت، Landesverrat در بخش 94 تعریف شده است. تقریباً برابر با جاسوسی است؛ دقیق تر، این شامل جعل اسرار به طور مستقیم به یک قدرت خارجی و یا هر کسی که اجازه نداده است از آن اطلاع داشته باشد. در مورد دوم، خیانت تنها متعهد می شود، اگر هدف جرم صریحاً به آسیب رساندن به جمهوری فدرال یا به نفع یک قدرت خارجی باشد. این جرایم مجازات یک تا پانزده سال زندان است. با این حال، در موارد بسیار شدید، ممکن است محکوم به حبس ابد یا دوره ای حداقل پنج ساله باشد.

همانطور که برای بسیاری از جنایات با تهدیدات قابل ملاحظه ای از مجازات، بازپرداخت اعمال شده در مقابله با معاهده تحت 83a StGB (بخش 83a، قانون کیفری) در نظر گرفته می شود.

موارد قابل توجه در مورد لندزورات عبارتند از محاکمه Weltbühne در زمان جمهوری ویمر و رسوایی ماجرای اشپیگل در سال 1962. در 30 ژوئیه 2015، دادستان کل آلمان هارالد گستر تحقیقاتی علیه وبلاگ netzpolitik.org آغاز کرد .

الجزایرویرایش

در الجزایر خیانت به شرح زیر است:

 • تلاش برای تغییر رژیم یا اقدامات جویانه جهت تحریک
 • تخریب قلمرو، خرابکاری برای خدمات عمومی و اقتصادی
 • مشارکت در گروه های مسلح یا در جنبش های قیام

بحرینویرایش

در بحرین نقشه ای برای سرنگونی رژیم، همکاری با یک کشور دشمن خارجی و تهدید زندگی امیر به عنوان خیانت و مجازات مرگ است. قانون دولت امنیت 1974 برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار گرفت.

اگر شواهد جدی وجود داشته باشد مبنی بر این که شخص اقداماتی انجام داده است، اظهاراتی کرده است، فعالیت هایی انجام داده است، یا در تماس با داخل یا خارج از کشور دخیل بوده است، که محسوب می شود نقض امنیت داخلی یا خارجی کشور، منافع دینی و ملی دولت، نظام اجتماعی یا اقتصادی آن است؛ یا در نظر گرفته شده به عنوان یک عمل فتنه است که بر روابط موجود بین مردم و دولت، بین نهادهای مختلف دولت، بین طبقات مردم، و یا بین کسانی که در شرکت هایی کار می کنند که تبلیغ پروپاگاندایی می کنند و یا انتشار اصول بیخدایی را می کنند؛ وزیر کشور می تواند دستگیری این شخص را بدهد، او را به یکی از زندان های بحرین بکشد، به او را جستجو کند، محل اقامت و محل کارش او را جستجو کند، و می تواند هر گونه اقداماتی را که وی برای جمع آوری مدارک و انجام تحقیقات لازم می داند، انجام دهد.

دوره بازداشت ممکن نیست بیش از سه سال باشد. جستجو فقط و اقدامات پیش بینی شده در بند 1 تنها بر اساس احکام قضایی ممکن است صورت گیرد.

ایالات متحدهویرایش

فدرالویرایش

تعریف: در بند سوم ماده 3 قانون اساسی ایالات متحده ، خیانت به طور خاص به جنگ علیه ایالات متحده و یا پیوستن به دشمنان آنها، کمک، و آسایش دادن است. محکومیت به دو شاهد یا اعتراف در دادگاه عمومی نیاز دارد.

مجازات: عنوان کد 18 ایالات متحده: اعدام ، یا کمتر از 5 سال حبس و نه بیش از حبس ابد بدون امکان آزادی (حداقل 10،000 دلار، اگر به اعدام محکوم نشده است). هر فردی که به خیانت در برابر ایالات متحده محکوم شده است، به طور دائم حق ندارد تا هر زمان که در ایالات متحده قرار دارد، برای اداره امور دولتی یا اداری کار کند.

آلاباماویرایش

تعریف: قانون اساسی آلاباما تعبیر خیانت را در شرایط مشابه با قانون اساسی ایالات متحده تعریف می کند.

مجازات: حداقل 10 سال و نه بیش از 99 سال حبس (واجد شرایط پس از کمتر از نصف یا 15 سال حبس) و یا حبس ابد (واجد شرایط پس از 10 سال حبس).

محکومیت خیانت نیز منجر به از دست دادن حق رأی برای زندگی بدون امکان رأی دادن مجدد میشود.

آرکانزاسویرایش

تعریف: قانون آرکانزاس تعبیر خیانت را به طور مشابه به قانون اساسی ایالات متحده تعریف می کند، محدود کردن آن به «جنگ علیه دولت» یا دادن «کمک و آسایش دادن» به دشمنان دولت. به همین ترتیب، محکومیت نیاز به شهادت دو شاهد به همان عمل آشکار و یا اعتراف در دادگاه باز دارد.

مجازات: اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط.

کالیفرنیاویرایش

تعریف: خیانت در برابر دولت کالیفرنیا به طور مشابه به قانون اساسی ایالات متحده تعریف شده است. قانون اساسی کالیفرنیا بیان می کند که «خیانت به دولت فقط شامل جنگیدن علیه آن، پیوستن به دشمنان آن و یا کمک و آسایش دادن است. شخص ممکن نیست به خیانت متهم شود، مگر اینکه شواهدی از دو شاهد به یک عمل آشکار یا با اعتراف در دادگاه موجود باشد .آن در بند 37 قانون مجازات کالیفرنیا آمده است .

مجازات: اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط.

کلرادوویرایش

مجازات: اعدام، یا حبس ابد بدون امکان حبس.

دلاورویرایش

تعریف: قانون اساسی دلاور، خیانت را در شرایط مشابه با قانون اساسی ایالات متحده تعریف می کند.

فلوریداویرایش

مجازات: نه کمتر از 5/5 سال و نه بیش از 30 سال حبس (حداقل دستورالعمل محکومیت).

جورجیاویرایش

مجازات: اعدام، یا حبس ابد یا حداقل 15 سال.

آیداهوویرایش

قانون اساسی ایالت آیداهو به طور خاص اجازه محکومیت به خیانت نمی‌دهد.

ایلینویویرایش

مجازات: نه کمتر از 6 سال و نه بیش از 30 سال حبس.

جوزف اسمیت و هیرم اسمیتویرایش

اعدام جوزف اسمیت در انتظار محاکمه برای خیانت در برابر ایلینوی

پس از فرار از زندان به اتهام خیانت در برابر میسوری و فرار از ایلینویز، جوزف اسمیت و هیرم اسمیت به خیانت در ایلینوی متهم شدند، که در آن زمان یک جرم سرقت بود . آگوستین اسپنسر یک حکم را مطرح کرد که برادران اسمیت مرتکب خیانت شده‌اند "از لژیون خواسته است که در برابر نیروی تحت فرمانروای مقاومت مقاومت کند." در 24 ژوئن سال 1844، یک حکم صادر شد که "جوزف اسمیت، که در اواخر این شهرستان بود، در روز نوزدهم ژوئن یا در حدود آن انجام شد. در سال 1844 میلادی، در ایالت و ایالت ایالت متحده، مرتکب جنایت خیانت علیه دولت و مردم ایالت ایلینوی. "

قاچاق نمی‌تواند به اتهام خیانت انجام شود، بنابراین اسمیت به زندان محکوم شد، جایی که وی توسط برادرش، هیروم اسمیت و دیگر همکارانش همراهی می کرد. در 27 ژوئن، اسمیت و هیروم توسط یک زندانبان در زندان در حالی که منتظر محاکمه بودند کشته شدند .

لوئیزیاناویرایش

مجازات: اعدام، یا حبس ابد در لوئیزیانا، امکان آزادی مشروط را رد می کنند.

مینویرایش

تعریف: قانون اساسی مین، خیانت را با شرایط مشابه با قانون اساسی ایالات متحده تعریف می کند.

ماساچوستویرایش

مجازات: حبس ابد با امکان آزادی مشروط پس از نه کمتر از 15 سال و نه بیش از 25 سال.

مینه سوتاویرایش

مجازات: حبس ابد با امکان آزادی مشروط پس از خدمت 17 سال.

می سی سی پیویرایش

مجازات: اعدام یا حبس ابد

میسوریویرایش

تعریف: خیانت در قانون اساسی ایالت میسوری تعریف شده است.

مجازات: نه کمتر از 10 سال و نه بیش از 30 سال حبس (واجد شرایط آزادی مشروط پس از گذراندن یک-نصف حبس) یا حبس ابد (واجد شرایط آزادی مشروط پس از گذراندن 30 سال).

جوزف اسمیت و دیگرانویرایش

جوزف اسمیت و پنج نفر دیگر در سال 1838 با خیانت به قانون میسوری محکوم شدند و بیش از پنج ماه در زندان بودند اما در انتظار محاکمه فرار کردند. جوزف اسمیت و هیروم اسمیت بعدها به " خیانت به دولت و مردم ایالت ایلینوی " متهم شدند.

نواداویرایش

مجازات: نه کمتر از 2 سال و نه بیش از 10 سال حبس (در صورت حبس).

کارولینای شمالیویرایش

اصل اول، بخش 29 قانون اساسی کشور، شبیه به ماده سوم، بند 3 قانون اساسی ایالات متحده است، محدود کردن تعریف قانونی «خیانت» برای به عهده گرفتن جنگ علیه دولت یا دادن «کمک و راحتی» به دشمنان دولت. محکومیت به دو شاهد به عمل خود یا اعتراف در دادگاه باز نیاز دارد.

داکوتای شمالیویرایش

مجازات: بیش از 20 سال زندان نیست

اورگانویرایش

مجازات: زندان با احتساب امدادرسانی پس از گذراندن 25 سال.

رود آیلندویرایش

مجازات : حبس ابد، حبس با امکان آزادی مشروط پس از گذراندن 20 سال.

توماس دورویرایش

توماس ویلسون دور در سال 1844 به دلیل خیانت در برابر دولت ایالتی محکوم به خیانت در رود آیلند شد و به حبس ابد محکوم شد. Dorr دوازده ماه از حکم او را خدمت کرده است. او در سال 1845 پس از آنکه مجلس قانونگذاری رود آیلند قانون عفو ​​عمومی را تصویب کرد، آزاد شد.

کارولینای جنوبیویرایش

مجازات: اعدام و میر بیش از 30 سال حبس (در صورت انجام جنگ در طول زمان) و یا بیش از 20 سال حبس (در صورت عدم انجام در طول جنگ).

داکوتای جنوبیویرایش

تعریف: قانون اساسی داکوتای جنوبی، خیانت را با شرایط مشابه با قانون اساسی ایالات متحده تعریف می کند.

تنسیویرایش

تنسی قانون خیانت را لغو کرده است. با این حال، فردی که به خیانت محکوم است، هرگز نمی‌تواند واجد شرایط رأی دادن در تنسی باشد.

تگزاسویرایش

مجازات: نه کمتر از یک سال و نه بیش از 20 سال حبس.

ورمونتویرایش

تعریف: جنگ و یا توطئه برای تسلیم جنگ علیه دولت و یا پیوستن به دشمن. این تعریف در بخش 13، فصل 75، 3401 مقررات ورمونت، تعریف مندرج در قانون اساسی ایالات متحده را بازتاب می دهد.

مجازات: اعدام با برق. قانون کیفری ورمونت مجازات اعدام را به طور خاص برای خیانت حفظ می کند. هیچ جرم دیگری توسط حکم اعدام مجازاتی نیست. روش اجرا به عنوان تصادف برق مشخص شده است. صندلی برقی ورمونت، آخرین مورد استفاده شده در سال 1954، در مرکز تاریخ ورمونت در بار، ورمونت نگهداری می شود .

ویرجینیاویرایش

مجازات: کمتر از 20 سال حبس یا حبس ابد با امکان آزادی مشروط پس از خدمت 15 سال (در صورتی که به زندان برسد).

حمله در Harry's Ferryویرایش

جان براون پس از حمله به Harper's Ferry در سال 1859، با خیانت به عدالت و ویرجینیا، همراه با توطئه و قتل در درجه اول قرار گرفت. در ویرجینیا مقابل جان براون ، او در مورد هر سه اتهام جنجال برده شد. در نتیجه او به دار آویخته شد جان آنتونی کوپلند جونیور ، ادوین Coppie (همچنین به عنوان ادوین Coppock شناخته می شود)، Shields سبز و آرون دوایت استیونز نیز به اتهام خیانت به دولت ویرجینیا و دیگر جنایات متهم شده است. آلبرت هاسلت و جان ای. کوک به اتهام خیانت علیه مسیحیان ویرجینیا متهم شدند و مرتکب جنایت نشدند اما به جرم های دیگر محکوم شدند.

واشنگتنویرایش

تعریف: قانون اساسی ایالتی و قانون قانونی واشنگتن در قالب شرایط مشابه با قانون اساسی ایالات متحده، خیانت را تعریف می کنند.

مجازات: اعدام، حبس ابد با امکان آزادی مشروط پس از خدمت 20 سال یا هر دوره سال. خیانت یک فرقه "کلاس A" است که تحت دستورالعمل محکومیت است و دستورالعمل های فعلی برای حداکثر مجازات حبس ابد و یا جریمه 50،000 دلاری است.

ویرجینیا ویرجینیاویرایش

مجازات: زندان با احتساب امدادرسانی پس از خدمت 10 سال یا بیش از 3 سال و نه کمتر از 10 سال حبس (حکم قضایی می تواند به صورت اختیاری داوران یا دادگاه در صورت متعهد شدن متهم اعمال شود).

ویسکانسینویرایش

مجازات: حبس ابد با امکان آزادی مشروط از زندان (بدون واجب بودن در 20 سال، اگر به حبس محکوم شده است).

ترکیهویرایش

خیانت به خودی در قانون مجازات ترکیه تعریف نشده است. با این حال، قانون تعریف جنایات است که به طور سنتی در محدوده خیانت، مانند همکاری با دشمن در زمان جنگ است. خیانت مجازات تا حبس ابد را داراست.

ویتنامویرایش

قانون اساسی از ویتنام اعلام کرد که خیانت به جدیترین جرم است. این قانون در قانون کتبی با ماده 78 تنظیم شده است:

 1. هر شهروند ویتنامی که در برخورد با یک کشور خارجی با هدف ایجاد صدمه به استقلال، حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی سرزمین اصلی، نیروهای ملی دفاع، رژیم سوسیالیستی و یا دولت جمهوری سوسیالیست ویتنام مواجه است به 12 تا 20 سال حبس، حبس ابد یا مجازات اعدام محکوم است.

 2. در موارد بسیاری از شرایط تخفیف، مجرمین باید بین هفت تا پانزده سال زندان محاکمه شوند.

همچنین طبق قانون عفو ​​عمومی که در نوامبر 2018 اصلاح شده است، افرادی که محکوم به خیانت می شوند مجاز به اعتراف نیستند.

اکثریت کشورهای مسلمانویرایش

در اوایل تاریخ اسلام ، تنها شکل خیانت به عنوان تلاشی برای سرنگونی یک دولت عادل و یا جنگ با دولت بود. طبق سنت اسلامی مجازات هایی مانند از حبس تا اعدام بسته به شدت جرم دارد. با این حال، حتی در موارد خیانت، توبه کردن یک فرد باید مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر، توافق در میان مدارس بزرگ اسلامی این است که ارتداد (خروج اسلام) خیانت محسوب می شود و مجازات مرگ است؛ این در حدیث نه در قرآن پشتیبانی می شود . این سردرگمی بین ارتداد و خیانت تقریباً به طور قطع ریشه های آن در جنگهای ارتداد است، که در آن یک ارتش خائن شورشی توسط پیامبر جعلی رهبری میشدند.

در 19 و اوایل قرن 20، روحانی ایرانی شیخ فضل الله نوری، مخالف انقلاب مشروطه ایران، با تحریک شورش از طریق صدور فتوا و جزوات انتشارات، با این استدلال که دموکراسی به این کشور به ارمغان بیاورد به پا خیست. دولت جدید او را به دلیل خیانت در سال 1909 اعدام کرد.

در مالزی، این خیانت است که مرتکب جرائم علیه شخص یانگ دیپرتون آگنگ شود یا به دنبال جلب یا تلاش برای جنگ و یا پیروزی در جنگ علیه یانگ دی پرتوان آگنگ ، حاکم یا یانگ دی پرتو نگری . همه این جرایم به وسیله حلق آویز، که از اقدامات خیانت انگلی انگلستان صورت می گیرد (به عنوان یک مستعمره سابق بریتانیا، سیستم حقوقی مالزی بر اساس قانون مشترک انگلیسی است ).

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. «جاسوسی و خیانت به کشور». وب‌گاه پژوهشکده باقرالعلوم. ۲۸ خرداد ۱۳۹۱. دریافت‌شده در خرداد ۱۳۹۱. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
 2. مفردات راغب، ج۱، ص۱۶۳

منابعویرایش

همنشین بهار: خیانت چیست و خائن کیست؟