باز کردن منو اصلی

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده

نگاره برگزیده ۱

نگاره برگزیده ۲

نگاره برگزیده ۳

نگاره برگزیده ۴

نگاره برگزیده ۵

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده/۵

Hurricane Isabel from ISS.jpg

توفند ایزابل مرگبارترین توفند در سال ۲۰۰۳ بود. این گردباد در ۶ سپتامبر ۲۰۰۳ بر روی اقیانوس آتلانتیک شکل گرفت.

نگاره برگزیده ۶

نگاره برگزیده ۷

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده/۷

Mulberry Street NYC c1900 LOC 3g04637u edit.jpg

خیابان مالبری شهر نیویورک در سال ۱۹۰۰ میلادی

نگاره برگزیده ۸

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده/۸

Operation Crossroads Baker Edit.jpg

عملیات تقاطع، نگاره‌ای از قارچ و ستون آب ایجاد شده در اثر انفجار. این نگاره از فاصله ۵٫۶ کیلومتری مرکز انفجار ثبت شده است.

نگاره برگزیده ۹

نگاره برگزیده ۱۰

نگاره برگزیده ۱۱

نگاره برگزیده ۱۲

نگاره برگزیده ۱۳

نگاره برگزیده ۱۴

نگاره برگزیده ۱۵

نگاره برگزیده ۱۶

نگاره برگزیده ۱۷

نگاره برگزیده ۱۸

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده/۱۸

Thomas Edison2.jpg

توماس ادیسون مخترع و بازرگانی آمریکایی بود. او وسایل متعددی را طراحی یا کامل کرد که مهم‌ترین و معروفترین آنها لامپ رشته‌ای است.

نگاره برگزیده ۱۹

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده/۱۹

Edison and phonograph edit2.jpg

توماس ادیسون مخترع و بازرگانی آمریکایی بود. او وسایل متعددی را طراحی یا کامل کرد که مهم‌ترین و معروفترین آنها لامپ رشته‌ای است.

نگاره برگزیده ۲۰

نگاره برگزیده ۲۱

نگاره برگزیده ۲۲

نگاره برگزیده ۲۳

نگاره برگزیده ۲۴

نگاره برگزیده ۲۵

نگاره برگزیده ۲۶

نگاره برگزیده ۲۷

نگاره برگزیده ۲۸

نگاره برگزیده ۲۹

نگاره برگزیده ۳۰

نگاره برگزیده ۳۱

نگاره برگزیده ۳۲

نگاره برگزیده ۳۳

نگاره برگزیده ۳۴

نگاره برگزیده ۳۵

نگاره برگزیده ۳۶

نگاره برگزیده ۳۷

نگاره برگزیده ۳۸

نگاره برگزیده ۳۹

نگاره برگزیده ۴۰

نگاره برگزیده ۴۱

نگاره برگزیده ۴۲

نگاره برگزیده ۴۳

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده/۴۳

Adams The Tetons and the Snake River.jpg

تیتونز و رودخانه مارپیچ، اثر انسل آدامز عکاس آمریکایی

نگاره برگزیده ۴۴

نگاره برگزیده ۴۵

نگاره برگزیده ۴۶

نگاره برگزیده ۴۷

نگاره برگزیده ۴۸

نگاره برگزیده ۴۹

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده/۴۹

Curiosity - Robot Geologist and Chemist in One!.jpg

مریخ‌نورد کنجکاوی که در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱ توسط ناسا، سازمان فضایی آمریکا به مقصد مریخ پرتاب شد.

نگاره برگزیده ۵۰

درگاه:ایالات متحده آمریکا/نگاره برگزیده/۵۰

F-16 June 2008.jpg

اف-۱۶ جت جنگنده تک‌موتوره چندمنظوره مافوق صوت است که شرکت جنرال داینامیکس به سفارش دولت ایالات متحده امریکا در دهه ۱۹۷۰ طراحی کرد.

نگاره برگزیده ۵۱

نگاره برگزیده ۵۲

نگاره برگزیده ۵۳

نگاره برگزیده ۵۴

نگاره برگزیده ۵۵

نگاره برگزیده ۵۶

نگاره برگزیده ۵۷

نگاره برگزیده ۵۸

نگاره برگزیده ۵۹

نگاره برگزیده ۶۰

نگاره برگزیده ۶۱

نگاره برگزیده ۶۲

نگاره برگزیده ۶۳

نگاره برگزیده ۶۴

نگاره برگزیده ۶۵

نگاره برگزیده ۶۶

نگاره برگزیده ۶۷

نگاره برگزیده ۶۸

نگاره برگزیده ۶۹

نگاره برگزیده ۷۰

نگاره برگزیده ۷۱

نگاره برگزیده ۷۲

نگاره برگزیده ۷۳

نگاره برگزیده ۷۴

نگاره برگزیده ۷۵

نگاره برگزیده ۷۶

نگاره برگزیده ۷۷

نگاره برگزیده ۷۸

نگاره برگزیده ۷۹

نگاره برگزیده ۸۰

نگاره برگزیده ۸۱

نگاره برگزیده ۸۲

نگاره برگزیده ۸۳

نگاره برگزیده ۸۴

نگاره برگزیده ۸۵

نگاره برگزیده ۸۶

نگاره برگزیده ۸۷

نگاره برگزیده ۸۸

نگاره برگزیده ۸۹

نگاره برگزیده ۹۰

نگاره برگزیده ۹۱

نگاره برگزیده ۹۲

نگاره برگزیده ۹۳

نگاره برگزیده ۹۴

نگاره برگزیده ۹۵

نگاره برگزیده ۹۶

نگاره برگزیده ۹۷

نگاره برگزیده ۹۸

نگاره برگزیده ۹۹