درگاه:تاریخ/آیا می‌دانید

< درگاه:تاریخ

آیا می‌دانید ۱

درگاه:تاریخ/آیا می‌دانید/۱

آیا می‌دانید...

آیا می‌دانید ۲

درگاه:تاریخ/آیا می‌دانید/۲

آیا می‌دانید...

آیا می‌دانید ۳

درگاه:تاریخ/آیا می‌دانید/۳ آیا می دانید...

 • ... مردمان خاندان اشاقه باش که یکی از دو شاخه ی بزرگ ایل قاجار بودند٬حساب عمر را با دوره ی دوازده ساله نگاه می داشتند٬زیرا به دوازده جانور باور داشتند
 • ... داریوش بزرگ برای جلوگیری از خشکسالی در هندوستان که جزوی از ایران بوده٫سدی بزرگ بر رود سند بنا نهاد
 • ... در میان شاهان ساسانی٬هرمزددوم یگانه شهریاریست که بر سکه هایش صورت شاه-که در زیبایی شهره بوده-نقش شده است
 • ... دولت های هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان زندگی پس از مرگ را باور داشته اند
 • ... زن های خاندان اشاقه باش باور داشته اند که هر گاه زن بارداری چشمش به ستاره ی دنباله دار بیفتد فرزندش دارای دم خواهد شد
 • ... زمان نادرشاه (الف) نخستین حرف الفبا نبود بلکه معنای هزار را می داده
 • ... هنوز شاپور چشم به جهان نگشوده بود که به پادشاهی رسید و زمانی که شانزده ساله شد لگام کارها را در دست گرفت
 • ... آرتمیس نخستین و یگانه زن دریا سالار جهان تا به امروز است
 • ... سومریان نخستین کسانی بودند که خط میخی را نواوری کردند
 • ... بهرام پنجم (گور) به چندین زبان سخن می گفته٬حتی به عربی شعر می سروده است
 • ... سومریان نخستین کسانی بودند که ساعت را به شصت دقیقه و دقیقه را به شصت ثانیه بخش کردند
 • ... از انجا که مزدک بشر دوست بوده٬محمد اقبال لاهوری شاعر پارسی گوی و فرزانه مسلمان پاکستانی وی را پیامبر مردم گرای ایران باستان نامیده است
 • ... بهرام گور زرتشتی خشک سری بوده و نسبت به مسیحیان سخت می گرفته است

آیا می‌دانید ۴

درگاه:تاریخ/آیا می‌دانید/۴ آیا می دانید...""

 • ...اولین مردمانی که به قاره آمریکا رفتند ایرانیان بودند؟www.aparat.com/v/vSFe6
 • ...اولین مردمانی که قنات ساختند ایرانیان بودند؟www.aparat.com/v/Dpyr3
 • ...قنات ایران جزء هشت عجایب دنیا است؟www.aparat.com/v/yxrTG
 • ...اولین مردمانی که حیوانات را اهلی کردند جهت استفاده از آن؟persianpet.org/forum/thread62548.html
 • ...اولین مردمانی که کشاورزی می کردند ایرانیان بودند؟
 • ...اولین مردمانی که عطر را جهت خوشبو کردن ساختند ایرانیان بودند؟
 • ...اولین مردمانی که به آمریکا جنوبی رفتند ایرانیان بودند مثلا در شیلی بازار پرسیا وجود دارد؟
 • ...اولین مردمانی که کشتی با زورق ساختند ایرانیان بودند؟

[۱]
[۲]
[۳]
[۴]
[۵]
[۶]
[۷]

آیا می‌دانید ۵

درگاه:تاریخ/آیا می‌دانید/۵ ""آیا میدانید...""

 • ... جمعیت ایران در دوره کوروش بزرگ ۴۹ میلیون نفر از ۱۱۲میلیون نفر در جهان بود؟
 • ... اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب کردند و بانک داشتند ایرانیان بودند؟
 • ... نخستین ارتش سواره نظام در دنیا توسط سام ایرانی ساخته شد با ۱۱۵ سرباز؟
 • ... اولین مردمانی که در ۷۰۰۰ سال پیش حروف الفبا را ساختند ایرانیان بودند؟
 • ... اولین مردمانی که شیشه و زغال سنگ و مس را کشف کردند ایرانیان بودند؟
 • ... اولین مردمانی که کشف مقیاس اجسام و پی به کرات دیگر بردند ایرانیان بودند؟
 • ... کلمه شاهراه از راهی که کوروش بین سارد (پایتخت کارون) و پاسارگاد احداث کرد، گرفته شد؟
 • ... اولین نفری که پی به چرخش زمین برد، ابوریحان بیرونی بود نه گالیله؟

آیا می‌دانید ۶

آیا می‌دانید ۷

آیا می‌دانید ۸

آیا می‌دانید ۹

آیا می‌دانید ۱۰

آیا می‌دانید ۱۱

آیا می‌دانید ۱۲

آیا می‌دانید ۱۳

آیا می‌دانید ۱۴

آیا می‌دانید ۱۵

آیا می‌دانید ۱۶

آیا می‌دانید ۱۷

آیا می‌دانید ۱۸

آیا می‌دانید ۱۹

آیا می‌دانید ۲۰

آیا می‌دانید ۲۱

آیا می‌دانید ۲۲

آیا می‌دانید ۲۳

آیا می‌دانید ۲۴

آیا می‌دانید ۲۵

آیا می‌دانید ۲۶

آیا می‌دانید ۲۷

آیا می‌دانید ۲۸

آیا می‌دانید ۲۹

آیا می‌دانید ۳۰

آیا می‌دانید ۳۱

آیا می‌دانید ۳۲

آیا می‌دانید ۳۳

آیا می‌دانید ۳۴

آیا می‌دانید ۳۵

آیا می‌دانید ۳۶

آیا می‌دانید ۳۷

آیا می‌دانید ۳۸

آیا می‌دانید ۳۹

آیا می‌دانید ۴۰

آیا می‌دانید ۴۱

آیا می‌دانید ۴۲

آیا می‌دانید ۴۳

آیا می‌دانید ۴۴

آیا می‌دانید ۴۵

آیا می‌دانید ۴۶

آیا می‌دانید ۴۷

آیا می‌دانید ۴۸

آیا می‌دانید ۴۹

آیا می‌دانید ۵۰

آیا می‌دانید ۵۱

آیا می‌دانید ۵۲

آیا می‌دانید ۵۳

آیا می‌دانید ۵۴

آیا می‌دانید ۵۵

آیا می‌دانید ۵۶

آیا می‌دانید ۵۷

آیا می‌دانید ۵۸

آیا می‌دانید ۵۹

آیا می‌دانید ۶۰

آیا می‌دانید ۶۱

آیا می‌دانید ۶۲

آیا می‌دانید ۶۳

آیا می‌دانید ۶۴

آیا می‌دانید ۶۵

آیا می‌دانید ۶۶

آیا می‌دانید ۶۷

آیا می‌دانید ۶۸

آیا می‌دانید ۶۹

آیا می‌دانید ۷۰

آیا می‌دانید ۷۱

آیا می‌دانید ۷۲

آیا می‌دانید ۷۳

آیا می‌دانید ۷۴

آیا می‌دانید ۷۵

آیا می‌دانید ۷۶

آیا می‌دانید ۷۷

آیا می‌دانید ۷۸

آیا می‌دانید ۷۹

آیا می‌دانید ۸۰

آیا می‌دانید ۸۱

آیا می‌دانید ۸۲

آیا می‌دانید ۸۳

آیا می‌دانید ۸۴

آیا می‌دانید ۸۵

آیا می‌دانید ۸۶

آیا می‌دانید ۸۷

آیا می‌دانید ۸۸

آیا می‌دانید ۸۹

آیا می‌دانید ۹۰

آیا می‌دانید ۹۱

آیا می‌دانید ۹۲

آیا می‌دانید ۹۳

آیا می‌دانید ۹۴

آیا می‌دانید ۹۵

آیا می‌دانید ۹۶

آیا می‌دانید ۹۷

آیا می‌دانید ۹۸

آیا می‌دانید ۹۹


 1. واژه نامه ایران-دکتر جهانگیر اوشیدری
 2. مروج الذهب-مسعودی
 3. سرزمین جاوید
 4. تاریخ طبری
 5. شاهنامه فردوسی
 6. www.aparat.com
 7. آرمان های شهر یاران ایران باستان از ولفانگ کناوت