درگاه:روان‌شناسی/رده‌ها و موضوعات

صفحه اصلی   رده‌ها و موضوعات   درگاه‌ها و پروژه‌ها

درگاه روان‌شناسی

Psi2.svg

روان‌شناسی (به انگلیسی: Psychology) شیوه مطالعه علمی و دانشگاهی رفتار، ذهن و سازوکارهای مربوط آن‌ها است. روان‌شناسی در درجه اول به انسان می‌پردازد و در مراتب بعدی ممکن است به بررسی کنشگرهایی دیگر غیر از انسان‌ها مانند حیوانات یا سیستم‌های مصنوعی نیز اقدام کند. روان‌شناسی نسبت به استفاده از دانش تدوین شدهٔ خود در حوزه‌های مختلفی از فعالیت، مانند مشکلات زندگی روزمره انسان یا درمان بیماری‌های روانی نیز معطوف شده‌است. این رشته شامل طیف وسیعی از زیر شاخه‌ها مانند رشد، شخصیت و زبان می‌گردد، و به همان‌گونه از بسیاری از الگوواره‌های به لحاظ نظری از یکدیگر بسیار متفاوتی مانند رفتارگرایی، روانشناسی تکاملی و روانکاوی بهره می‌گیرد. روانشناسی خود را از تعدادی از زمینه‌های پژوهشی دیگر مانند زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، و فلسفه بیرون کشیده‌است.

رده‌ها

رده:روان‌شناسی (رده:کتاب‌های روان‌شناسی)

رده:شاخه‌های روان‌شناسی • رده:هیجان • رده:اختلالات جنسی • رده:روان شناسی آزمایشی • رده:انگیزش • روان شناسی سازمانی • رده:ادراک • رده:شخصیت • رده:روان شناسی سوء مصرف • رده:مکاتب روان شناسی • رده:آزمون های روانی • رده:نظریات روان‌شناسی • رده:روان‌شناسان • رده:روان‌درمانی • رده:نشریات روان شناسی


ذهن
هوش

موضوعات اصلی

روان‌شناسی (کتاب)  • تاریخ روان‌شناسی  • روان شناس  • نشریات روان شناسی

شاخه‌های روان‌شناسی
کاربردی  • ژنتیک رفتار  • آموزشگاهی  • علوم اعصاب رفتاری  • بالینی  • شناختی  • جامعه نگر  • مشاوره  • رشد  • فیزیولوژیائی(عصب-روان شناس)  • آزمایشی  • تجربي  • سلامت  • پرورشی(تربیتی)  • محیط نگر  • تکاملی  • جنایی  • صنعتی  • سازماني  • هوش  • شخصیت  • زبان  • حسی  • کمّی  • اجتماعی

مکاتب روان شناسی
شناختی  • افتراقی  • پدیدار شناختی  • رفتاری  • عصبی-زیستی  • سیستم های بوم شناختی  • کارکردگرایی  • گشتالت  • انسان گرایی  • روانکاوی  • ساختارگرایی  • فرا شخصیتی

فهرست‌ها