دو بمل ماژور (انگلیسی: C-flat major) با مخفف (♭C) یک تنالیته بر پایه نت «دو بمل» و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

دو بمل ماژور
گام نسبیلا بمل مینور
گام موازیدو بمل مینور
مترادف: سی مینور
گام نمایانسل بمل ماژور
گام زیرنمایانفا بمل ماژور
مترادفسی ماژور
مرکب از نت‌های
دو بمل، ر بمل، می بمل، فا بمل، سل بمل، لا بمل، سی بمل، دو بمل

تعریفویرایش

گام دو بمل ماژور شامل نت‌های : دو بمل، ر بمل، می بمل، فا بمل، سل بمل، لا بمل، سی بمل و اکتاو است. این گام دارای هفت علامت «بمل» در «سرکلید» است.

 

مینور نسبی آن «لا بمل مینور» و تنالیتهٔ موازی آن «دو بمل مینور» یا «سی مینور (گام مترادف)» است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش