سی ماژور (انگلیسی: B major‎) با مخفف (B) تنالیته‌ای است بر پایه نت سی و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

سی ماژور
گام نسبیسل دیز مینور
گام موازیسل مینور
گام نمایانفا دیز ماژور
گام زیرنمایانمی ماژور
مترادفدو بمل ماژور
مرکب از نت‌های
سی، دو دیز، ر دیز، می، فا دیز، سل دیز، لا دیز، سی

تعریفویرایش

گام سی ماژور شامل نت‌های : سی، دو دیز، ر دیز، می، فا دیز، سل دیز و لا دیز است. این گام دارای پنج علامت دیز در سرکلید است. گام سی ماژور:

 

مینور نسبی آن سل دیز مینور و گام موازی، سی مینور است.

آثار در سل ماژورویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش