باز کردن منو اصلی

زنگهٔ شاوران پهلوانی ایرانی در شاهنامه و پسر شاوران است. در داستان سیاوش هنگامی که در جنگ با تورانیان رستم به ایران بازگشت او به همراه بهرام دیگر پهلوان ایرانی از مشاوران و دوستان سیاوش بود. از دلاوریهای زنگه می‌توان به کشتن اخواست تورانی در جنگ دوازده رخ اشاره کرد.

زنگه شاوران
از پهلوانان شاهنامه
نامزنگه
نام کاملزنگه‌شاوران
درفشگور و همای پیکر
منصبشاه بغداد
نام پدرشاوران
موطنایزانی
جنگ‌ها
جنگ‌هامتعدد
جنک اولجنگ مازندران
جنگ دومدوازده رخ

یادکرد شاهنامه از زنگه‌شاورانویرایش

از زنگه‌شاوران برای بار نخست در جنگ مازندران یاد می‌شود. کیکاووس زمانیکه آهنگ جنگ مازندران را نمود هم کشور و هم جان سرداران را به مخاطره افکند و اگر رستم نبود ایرانیان با شکست حتمی مواجه بودند. صحنه پیکار مهیا سپاه ایران و مازندران پیرامون میدان کارزار جمع و جویان غول مازندران در وسط میدان از ایرانیان مبارز می‌طلبد اما از کسی دم بر نمی‌آید. آن زمان کیکاووس نعره می‌زند که چرا از ترس این دیو رویتان زرد گشته است. عاقبت رستم زابلی پای به میدان نهاد با جویان به رجز خوانی پرداخت سپس با ضربه نیزه جویان را به هوا برد و بر زمین انداخت و کشت، جدال طرفین سریع به فرمان شاه مازنداران آغاز گشت.

جنگ هفت روز بی‌نتیجه ادامه یافت تا اینکه کیکاووس کلاه کیانی از سر بر گرفت گریان به پیش جهاندار گیهان خدیو آمد سجده کرد و نماز خواند پیرزوی بر شاه مازندران و دیوان را از گیهان خدای خواستار گشت. آنگاه دوباره برای فرماندهی وارد معرکه گشت. فرجام جنگ به مرگ شاه مازندان و به شکست کامل آنها انجامید.

بپوشید از آن پس به مغفر سرشبیامد بر نامور لشکرش
خروش آمد و نالهٔ کرّنایبجنبید چون کوه لشکر ز جای
سپهبد بفرمود تا گیو و طوسبه پشت سپاه اندر آرند کوس
چو گودرز و زنگه‌شاورانچو رهام و گرگین جنگ آوران
..
ز شبگیر تا تیره شد آفتابهمی خون به جوی اندر آمد چو آب
ز کشته به هر جای بر توده گشتگیاها به مغز سر آلوده گشت

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.