سل دیز ماژور (انگلیسی: G-sharp major) با مخفف (♯G) یک تنالیته بر پایه نت سل دیز و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

سل دیز ماژور
گام نسبیمی دیز مینور
گام موازیسل دیز مینور
نمایانر دیز ماژور
مترادف: می بمل ماژور
زیرنمایاندو دیز ماژور
مترادفلا بمل ماژور
مرکب از نت‌های
سل دیز، لا دیز، سی دیز، دو دیز، ر دیز، می دیز، فا دوبل دیز

تعریف ویرایش

گام سل دیز ماژور شامل نت‌های : سل دیز، لا دیز، سی دیز، دو دیز، ر دیز، می دیز، فا دوبل دیز و اکتاو است.

این گام دارای شش علامت دیز و یک علامت دوبل دیز در سرکلید است.

 

مینور نسبی آن می دیز مینور و گام موازی، سل دیز مینور است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش