سل دیز مینور (انگلیسی: G-sharp minor) با مخفف (G♯m) یک گام مینور بر پایهٔ نت سل دیز است.

سل دیز مینور
گام نسبیسی ماژور
گام موازیسل دیز ماژور
نمایانر دیز مینور
زیرنمایاندو دیز مینور
مترادفلا بمل مینور
مرکب از نت‌های
سل دیز، لا دیز، سی، دو دیز، ر دیز، می، فا دیز

تعریف ویرایش

گام سل دیز مینور بر سه نوع : مینور تئوریک (طبیعی)، مینور هارمونیک و مینور ملودیک استوار است و گام بزرگ نسبی آن، سی ماژور است و دارای پنج علامت دیز در سرکلید است.

 
  • در گام سل دیز مینور هماهنگ (یا سل دیز مینور هارمونیک)، نت «فا دیز» نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر می‌کند.
 
  • در صورتی که درجات ششم و هفتم در حالت بالا رونده نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر کند و در حالت پایین رونده به حالت اصلی خود برگردد، سل دیز مینور نغمگی (یا سل دیز مینور ملودیک) است.
 

آثار در سل دیز مینور ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش