سوءاستفاده جنسی

(تغییرمسیر از سوء استفاده جنسی)

سوءاستفاده جنسی مجبور کردن یک نفر به انجام رفتار جنسی‌ای است که میل به انجام آن را ندارد مثل بگا دادن او و توانایی مقاومت جسمی یا روحی و قانونی را به دلایل مختلف مثل ترس از فرد یا خانواده یا ترس از آبروریزی یا بزرگی آلت یا به خاطر حق‌السکوت، را دارا نمی‌باشد هنگامی که اجبار، بی‌درنگ، کوتاه مدت یا غیر مکرر باشد معمولاً به آن تجاوز جنسی گفته می‌شود. در مواقع که مفعول کودک باشد کودک آزاری نام می‌گیرد. به‌طور میانگین ۱۹–۲۰٪ خانم‌ها و ۸٪ آقایان در دوران کودکی مورد ازارجنسی قرار گرفته‌اند