باز کردن منو اصلی

شبث بن ربعی از شخصیتهای چندچهره‌ای تاریخ اسلام، وی از سرکردگان کوفه و از طایفه بنی تمیم، ابتدا از یاران علی (ع) بود و در دوره بعد از جمله افراد مؤثر در شهادت حسین بن علی (ع) و همین‌طور مختار بود.

زندگیویرایش

شبث در دوران جاهلیت فردی سرشناس به‌شمار می‌رفت. وی در زمان پیامبر اسلام مسلمان شد اما از صحابی وی نبود. گفته شده پس از مرگ پیامبر اسلام، مرتد گردید و مؤذن سجاح (از نظر مسلمانان از جمله پیامبران خودخوانده) گردید و پس از آن دوباره جایگاه سابق خود در مسلمانان یافت. در عهد عثمان او را حامی خلیفه دانسته‌اند یا اینکه گفته شده او از جمله شورشیان بر خلیفه بود و بدنبال آن از اقدام خود پشیمان شد.

سپس از صحابی علی شد و در جنگها در سپاه علی نقش بسیار داشت اما در جنگ نهروان پا پس کشید و به خوارج پیوست اما در جنگ شرکت نکرد.

مورخین شیعه وی را در زمان خلافت کوتاه حسن بن علی از یاران سست‌عنصری بشمار می‌آورند که پس از صلح حسن بن علی به سمت معاویه رفت.

شبث در واقعهٔ عاشوراویرایش

شبث در واقعه عاشورا از کسانی بود که به حسین نامه نوشتند و او را به کوفه دعوت کردند. اما او با روی کار آمدن عبیدالله زیاد در کوفه به سمت وی رفت و با مسلم بن عقیل دشمنی کرد. او که تا روز پنجم محرم از رفتن به کربلا طفره می‌رفت، مجبور به شرکت در واقعه کربلا شد، در روز عاشورا که فرمانده نیروهای پیاده لشکر دشمن (شمر ابن ذالجوشن) بود، حسین بن علی در اولین سخنرانی خود از او و دیگر سران کوفه نام برد و نامه نوشتن و دعوتشان را یادآوری کرد.

وی در معرکه کربلا زیرکانه عمل کرد و از رویارویی مستقیم با حسین و یارانش پرهیز کرد تا جایگاه خود را در آینده به خطر نیندازد. از جمله اینکه پس از قتل مسلم بن عوسجه از شخصیت وی تمجید کرد.

قیام مختارویرایش

پس از اعزام ابراهیم بن مالک اشتر نخعی به ستیز با شام از کسانی بود که با مختار رو در رو شد اما بنا به تغییر اوضاع از کار خود منصرف شد. مختار که به قلع و قمع قاتلین حسین مشغول شد او را نیز تعقیب کرد که شبث به بصره نزد مصعب بن زبیر فرار کرد.

دو نقل متفاوت بعد از این درمورد او وجود دارد. نقل اول این است که در هنگام جنگ مختار با مصعب، در حالی که حکم عمارت بصره را از آل زبیر گرفته بود به دست عبیدالله بن حر، یار خودی، کشته شد. نقل دوم بر آن است که او پس از پیوستن به سپاه مصعب بن زبیر، در جنگ با مختار شرکت کرده و در کشته شدن مختار توسط مصعب حضور داشت. سپس با غلبه حجاج بن یوسف (فرمانروای مروانیان) بر آل زبیر در کوفه او به مروانیان پیوست.

مرگویرایش

شبث بعد از فرار از کوفه به بصره با مصعب بن زبیر بیعت کرد. شبث در جنگ مصعب با مختار شرکت کرد که توانست حکم عمارت بصره را از مصعب بگیرد و سرانجام در همین جنگ به دست عبیدالله بن حر که یکی از فرماندهان زبیری بود کشته شد.[نیازمند منبع]

و به نقلی، شبث پس از غلبه‌ی حجاج بن یوسف بر مصعب بن زبیر، به سمت مروانیان رفت و سرانجام به هنگام حکومت حجاج بن یوسف به سال هشتاد قمری با بیش از یک صد سال عمر در کوفه درگذشت.

منابعویرایش