شهرک ریجاب، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان دالاهو استان کرمانشاه ایران.

شهرک ریجاب
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانکرمانشاه
شهرستاندالاهو
بخشمرکزی
دهستانبان‌زرده
مردم
جمعیت۸۰۰نفر
کد آماری۰۴۶۶۰۰

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان بان‌زرده قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۱۷۰خانوار) ۸۰۰نفر بوده‌است.[۱]

منبعویرایش