فدراسیون جهانی جوانان دموکرات

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات سازمان جهانی جوانان ضد فاشیست،ضد امپریالیست و چپ گرا است. سازمان در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد. دفتر سازمان در بوداپست٫ مجارستان است.

آسیا-اقیانوسیه ویرایش

آفریقا ویرایش

اروپا-آمریکای شمالی ویرایش

آمریکای لاتین-کارائیب ویرایش

خاورمیانه ویرایش