باز کردن منو اصلی

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات سازمان جهانی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست است. سازمان در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد. دفتر سازمان در بوداپست٫ مجارستان است.

آسیا-اقیانوسیهویرایش

افریقاویرایش

اروپا-آمریکای شمالیویرایش

آمریکای لاتین-کارائیبویرایش

خاورمیانهویرایش