فدراسیون جهانی جوانان دموکرات

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات سازمان جهانی جوانان ضد فاشیست،ضد امپریالیست و چپ گرا است. سازمان در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد. دفتر سازمان در بوداپست٫ مجارستان است.

آسیا-اقیانوسیهویرایش

آفریقاویرایش

اروپا-آمریکای شمالیویرایش

آمریکای لاتین-کارائیبویرایش

خاورمیانهویرایش