فرهاد میرزا معتمدالدوله

فرهاد میرزا معتمدالدوله (در حدود ۱۳۰۰ قمری) اثر ابوتراب غفاری

فرهادمیرزا معتمدالدوله (۱۲۳۳ -۱۳۰۵ ه‍. ق) از مشاهیر و رجال و شاهزادگان عصر ناصرالدین شاه، فرزند عباس میرزا نایب‌السلطنه و عموی ناصرالدین شاه بود. در سال ۱۲۵۰ به حکومت لرستان و خوزستان و سپس حكومت اردلان منصوب شد. ناصرالدین شاه در نخستین سفر خود به فرنگ او را بعنوان نایب‌السلطنه برگزید.

Farhad mirza.jpg

فرزندانویرایش

ردیف نام تولد/وفات یادداشت‌ها
۱ مهرماه خانم عصمت‌السلطنه ابتدا همسر قوام‌الدوله آشتیانی
سپس همسر وزیرلشکر آشتیانی
سپس همسر عبدالوهاب خان آصف‌الدوله
سپس همسر حسین خان حسام‌الملک
۲ سلطان اویس میرزا
۳ حرمت‌الدوله ابتدا همسر احتشام‌الدوله
سپس همسر میرزا محمود وزیر
۴ عبدالعلی میرزا
۵ شمس‌الدوله همسر سلطان حسین میرزا نیرالدوله و مادر فصل بهار خانم ایران‌الدوله (نویسنده، نقاش و شاعر). در جمادی‌الاول سال ۱۳۰۹ قمری در حدود سن چهل و سه سالگی در نیشابور درگذشت.[۱]

آثارویرایش

 • قمقام الزخار و صمصام البتار در احوالات مولی الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام
 • هدایت السبیل و کفایت الدلیل (سفرنامه مدینه)
 • جام جم
 • زنبیل
 • کنزالحساب
 • منشآت
 • نصاب انگلیسی
 • دیوان اشعار

تبارنامهویرایش

تبارنامهٔ خاندان آشتیانی، شاخهٔ میرزا هاشم
میرزا محسن آشتیانی
میرزا کاظم آشتیانیمیرزا هاشممیرزا آقاسی‏‌بیگ
مایل آشتیانیمیرزا محمدتقیفرهاد میرزا معتمدالدوله
پسر عباس میرزا
دخترقوام‌الدوله آشتیانیعصمت‌السلطنه
طاووس خانم
دختر مجدالملک
ابراهیم معتمدالسلطنهمعتضدالملکعظیم‌الدوله
احمد قوامحسن وثوق


منابعویرایش

 1. اعتمادالسلطنه. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. ص۷۷۹
 • FARHĀD MĪRZĀ MOʿTAMAD-AL-DAWLA
 • دائرةالمعارف فارسی (به سرپرستی غلامحسین مصاحب)