فهرست شهرهای استان کرمان

این مقاله فهرست شهرهای استان کرمان بر پایه جمعیت وسرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵[۱]

کرمان؛ پر جمعیت‌ترین شهر استان کرمان
سیرجان؛ دومین شهر پرجمعیت استان کرمان
رفسنجان؛ سومین شهر پرجمعیت استان کرمان
جیرفت؛ چهارمین شهر پر جمعیت استان کرمان

[۲]

بم؛ پنجمین شهر پرجمعیت استان کرمان
کهنوج؛ هفتمین شهر پرجمعیت استان کرمان
شهربابک؛ هشتمین شهر پرجمعیت استان کرمان
بافت؛ نهمین شهر پرجمعیت استان کرمان
ردیف نام شهر شهرستان ۱۳۹۵ رتبه در
شهرستان
۱ کرمان کرمان ۵۳۷٬۷۱۸ ۱
۲ سیرجان سیرجان ۱۹۹٬۷۰۴ ۱
۳ رفسنجان رفسنجان ۱۶۱٬۹۰۹ ۱
۴ جیرفت جیرفت ۱۳۰٬۴۲۹ ۱
۵ بم بم ۱۲۷٬۳۹۶ ۱
۶ زرند زرند ۶۰٬۳۷۰ ۱
۷ کهنوج کهنوج ۵۲٬۶۲۴ ۱
۸ شهربابک شهربابک ۵۱٬۶۲۰ ۱
۹ بافت بافت ۳۴٬۵۱۷ ۱
۱۰ بردسیر بردسیر ۲۵٬۱۵۲ ۱
۱۱ بروات بم ۲۲٬۷۶۱ ۲
۱۲ راور راور ۲۲٬۷۲۹ ۱
۱۳ محمدآباد ریگان ۲۰٬۷۲۰ ۱
۱۴ نجف شهر سیرجان ۲۰٬۱۶۴ ۲
۱۵ ماهان کرمان ۱۹٬۴۲۳ ۲
۱۶ گلباف کرمان ۱٩٬٢٠۵ ٣
۱۷ عنبرآباد عنبرآباد ١٨٬١٨۵ ۱
۱۸ منوجان منوجان ۱۵٬۶۳۴ ۱
۱۹ انار انار ۱۵٬۵٣٢ ۱
۲۰ رودبار رودبار جنوب ١۴٬٧۴۵ ۱
۲۱ رابر رابر ۱۳٬٢۶٣ ۱
۲۲ قلعه گنج‌ قلعه گنج ١٣٬١۶٩ ۱
۲۳ چترود کرمان ۱۱٬۲۱۶ ۵
۲۴ کوهبنان کوهبنان ۱۰٬۷۶۱ ١
۲۵ جوزم شهربابک ۱۰٬۶۷۷ ۴
۲۶ درب بهشت جیرفت ۱۰٬۶٧٠ ٢
۲۷ راین کرمان ١٠٬٢٨۶ ۴
۲۸ مس سرچشمه رفسنجان ۱۰٬۰۰۰ ۳
۲۹ اختیارآباد کرمان ۹٬۸۴۰ ۱۱
۳۰ زیدآباد سیرجان ۹٬۱۱۲ ۳
۳۱ زنگی‌آباد کرمان ۸٬۵۶۸ ۱۳
۳۲ خورسند شهربابک ۸٬۲۵۲ ۲
۳۳ پاریز سیرجان ۸٬۰۰۵ ۴
۳۴ کشکوئیه رفسنجان ۷٬۶۴۴ ۲
۳۵ نگار بردسیر ۷٬۶۰۰ ۲
۳۶ گنبکی گنبکی ۷٬۲۱۰ ۲
۳۷ ریحان شهر زرند ۷٬۰۰۰ ۳
۳۸ فهرج فهرج ۶٬۸۷۶ ۱
۳۹ ارزوئیه ارزوئیه ۶٬۸۶۸ ۱
۴۰ زهکلوت جازموریان ۶٬۸۳۵ ۱
۴۱ جبالبارز جیرفت ۶٬۷۵۰ ۳
۴۲ علی آباد جیرفت ۶٬۱۷۰ ۴
۴۳ یزدان شهر زرند ۵٬۶۰۷ ۲
۴۴ خاتون آباد شهربابک ۵٬۴۷۱ ۳
۴۵ گلزار بردسیر ۵٬۴۴۵ ۳
۴۶ بلوک جیرفت ۵٬۳۰۴ ۶
۴۷ بهرمان رفسنجان ۵٬۲۶۵ ۴
۴۸ نرماشیر نرماشیر ۵٬۲۲۲ ۱
۴۹ شهداد کرمان ۵٬۲۱۷ ۶
۵۰ عباس آباد سردار ریگان ۵،۱۲۵ ۳
۵۱ رحمت آباد ریگان ۵،۰۵۵ ۴
۵۲ دهج شهربابک ۵٬۰۴۵ ۴
۵۳ فاریاب فاریاب ۴٬۸۶۳ ۱
۵۴ سیریز زرند ۴٬۸۴۷ ۴
۵۵ جوادیه الهیه رفسنجان ۴٬۸۳۶ ۳
۵۶ کیانشهر کوهبنان ۴٬۵۴۳ ۲
۵۷ بزنجان بافت ۴،۵۱۷ ۲
۵۸ لاله زار بردسیر ۴،۴۲۹ ۵
۵۹ امین شهر انار ۴٬۴۱۳ ۲
۶۰ نودژ منوجان ۴٬۲۴۳ ۲
۶۱ دوساری عنبرآباد ۴٬۱۳۰ ۳
۶۲ کاظم آباد کرمان ۴٬۰۶۰ ۷
۶۳ اندوهجرد کرمان ۴٬۰۴۱ ۸
۶۴ محی آباد کرمان ۳٬۹۳۰ ۹
۶۵ دهکهان کهنوج ۳٬۷۸۳ ۲
۶۶ جوپار کرمان ۳٬۶۰۷ ۱۰
۶۷ رمشک قلعه گنج ۳٬۵۸۹ ۴
۶۸ بلورد سیرجان ۳٬۵۳۴ ۵
۶۹ دهنو اسلام آباد فهرج ۳٬۳۶۷ ۳
۷۰ هماشهر سیرجان ۳٬۳۱۱ ۶
۷۱ دشتکار بردسیر ۳٬۲۳۴ ۵
۷۲ مردهک عنبرآباد ۲٬۸۷۰ ۳
۷۳ باغین کرمان ۲٬۸۱۴ ۱۲
۷۴ کشکوییه بافت ۲،۷۶۰ ۳
۷۵ خانوک زرند ۲٬۶۲۸ ۵
۷۶ خواجو شهر سیرجان ۲٬۴۷۸ ۶
۷۷ صفاییه رفسنجان ۲٬۴۷۸ ۶
۷۸ نظام شهر نرماشیر ۲٬۴۲۶ ۲
۷۹ هور پاسفید فاریاب ۲،۰۱۲ ۲
۸۰ فیض اباد راور ۲،۰۰۰ ۲
۸۱ علی‌آباد ارزوئیه ۱،۷۷۹ ۲
۸۱ هنزا رابر ۱،۴۵۲ ۲
۸۲ چاه مرید کهنوج ۱٬۳۶۲ ۳
۸۳ چاه دادخدا قلعه گنج ۱٬۲۷۵ ۲
۸۴ هجدک راور ۱٬۰۰۷ ۴

جستارهای وابسته

ویرایش

فهرست شهرستان‌های استان کرمان

فهرست بخش‌های استان کرمان

منابع

ویرایش
  1. «نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵». مرکز آمار ایران. ۲۳ اسفند ۱۳۹۵.
  2. List of Iranian cities by population