فهرست طریقت‌های تصوف

منابع

ویرایش
  • «پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه نت». پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه نت. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۰۱.
  • «شیعیان به چند فرقه تقسیم شده‌اند؟». پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه نت. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۰۱.
  • https://web.archive.org/web/20070704093624/http://www.moridenur.ir/tswf-4.htm
  • «طریقت‌های تصوف». آفتاب. ۲۰۰۵-۱۲-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۰۱.
  • مشکور، محمد جواد. فرق اسلامی. چاپ چهارم، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۴، ۶۷.

سلطان علیشاهی