فهرست پادشاهان فرانک‌ها

فهرستی از پادشاهان فرانک‌ها

پادشاه فرانک‌ها فرانسه و آلمان
roi
متصدی
دودمان مروونژی و دودمان کارولنژی
جزئیات
نخستین پادشاهمرووش
واپسین پادشاهلوئی پارسا
آغاز پادشاهی۴۵۰ میلادی
پایان پادشاهی۸۴۰ میلادی
سکونتگاه رسمیتورنه، پاریس، آخن
پادشاهی فرانک‌ها

پادشاه همه فرانک‌ها (۴۵۰–۵۱۱) ویرایش

دودمان مروونژی ویرایش

شلودووِش، خلودووِش، شلودویگ یا کلوویس یکم (زادهٔ ۴۶۶، مرگ ۲۷ نوامبر۵۱۱ در پاریس) از دودمان مروونژی و از ۴۸۱ جانشین پدرش و پادشاه فرانکهای سالی بود. این مردمان ژرمن بخش‌هایی از باختر رود راین را که امروزه میان مرزهای فرانسه و بلژیک جای گرفته و توکساندری خوانده می‌شود را در دست داشتند.

کلوویس را در آلمانی کنونی لودویگ و در فرانسوی امروزین لوئی می‌خوانند.

نام پادشاه نگاره تولد ملکه
مرگ نسل
مرووش
۴۵۰

۴۵۸
  ۴۱۱ میلادی
تورنه

پسر شلودیو
و باسینا
وریچ
۲ فرزند
۴۵۸ میلادی
۴۶تا۴۷ساله
رئیس قبایل فرانک
شیلدریک یکم
۴۵۸

۴۸۱
  ۴۳۷ میلادی

پسر مرووش
و وریچ
باسینا
۴۶۴
۴ فرزند
۴۸۱میلادی
۴۳ تا ۴۴ساله
تورنه
فرزند مرووش
کلوویس یکم
۴۸۱

۲۷ نوامبر ۵۱۱
  ۴۶۶ میلادی
تورنه

پسر شیلدریک یکم
و باسینا
(۱) معشوقه ای نامشخص

۱ پسر

(۲) کلوتیلد
۴۹۳
۴ فرزند

۲۷ نوامبر ۵۱۱
۴۴ تا ۴۵ساله
پاریس
پسر شیلدریک یکم

پادشاهی فرانک در نوستریا (۵۱۱–۶۷۹) ویرایش

سلسله مروونژی‌ها ویرایش

نام پادشاه نگاره تولد ملکه
مرگ نسل
شیلدریک یکم[۱]
۲۷ نوامبر ۵۱۱

۱۳ دسامبر ۵۵۸
  ۴۹۶ میلادی
رنس

پسر کلوویس یکم
و کلوتیلد
اولتراگوتا
۵۱۰ میلادی
۲ دختر
۱۳ دسامبر ۵۵۸
۶۱ تا ۶۲ساله
پاریس
پسر کلوویس یکم
ملوک الطوایف پاریس و نوستریا
کلوتار یکم[۱]
مسن
۱۳ دسامبر ۵۵۸

۲۹ نوامبر ۵۶۱
  ۴۹۷ میلادی
پاریس

پسر کلوویس یکم
و کلوتیلد
(۱) گانتهوک
۵۴۲
بدون فرزند

(۲) رادگوند
۵۳۸
۲ پسر
(۳) اینگوند
حدود-۵۸۰
۴ فرزند
(۴) آرگوند
حدود-۵۸۰
۱ پسر
(۵) شونزینا
۵۸۰
۱ پسر

۲۹ نوامبر ۵۶۱
۶۳ تا ۶۴ساله
کومپین
پسرکلوویس یکم
برادر طبیعی شیلدبرت یکم
شاریبرت یکم[۱]
۲۹ نوامبر ۵۶۱

دسامبر ۵۶۷
  ۵۱۷ میلادی
پاریس

پسر کلوتار یکم
و آرگوند
اینگوبرگا
۵۳۷
۴ فرزند
دسامبر ۵۶۷
۴۹ تا ۵۰ساله
پاریس
پسر کلوتار یکم
برادرناتنی شیلپریک یکم
شیلپریک یکم[۱]
دسامبر ۵۶۷

سپتامبر ۵۸۴
  ۵۳۹ میلادی
پاریس

پسر کلوتار یکم
و آرگوند
(۱) آدوورا
۵۴۰
۵ فرزند

(۲) گالسوینتا
۵۶۷
بدون فرزند
(۳) فردگوند
۵۶۸
۷ فرزند

سپتامبر ۵۸۴
۴۴ تا ۴۵ساله
شل، سنه مرن
پسر کلوتار یکم
برادر ناتنی شاریبرت یکم
کلوتار دوم[۱]
جوان
سپتامبر ۵۸۴

۱۸ اکتبر ۶۲۹
  c. 584
پاریس

پسر شیلدریک یکم I
و فردگوند
(۱) هالدترود


۱ پسر

(۲) برترود
۶۱۳
بدون فرزند
(۳) سیشیلد
۶۱۸
۱پسر

۱۸ اکتبر ۶۲۹
ساله ۴۴تا۴۵
پسر شیلدریک یکم
داگوبرت یکم
۱۸ اکتبر ۶۲۹

۱۹ ژانویه ۶۳۹
  603[۲]
پاریس

پسر کلوتار دوم
و هالدترود
(۱) گورماترو


بدون فرزند

(۲) ناتیلد
حدود-۶۲۹
۱ پسر
(۳) وولفگوندیس


بدون فرزند
(۴) برچیلدیس

بدون فرزند

۱۹ ژوئن ۶۳۹
۳۳ تا ۳۴ساله
اپینه-سور-سن
پسر شیلپریک یکم
ملوک الطوایف نوستریا
کلوویس دوم
۱۹ ژانویه ۶۳۹

۲۷ نوامبر ۶۵۷
  633[۳]
پاریس

پسر داگوبرت یکم
و ناتیلد
باتیلد
۶۴۰ میلادی
۳ پسر
۲۷ نوامبر ۶۵۷
۲۳تا۲۴ ساله
پسر داگوبرت یکم
کلوتار سوم
۲۷ نوامبر ۶۵۷

بهار ۶۷۳
  652[۴]
پاریس

پسر کلوویس دوم
و بالتیلد
ازدواج نکرد بهار ۶۷۳
۲۰تا۲۱ساله
نخستین پسر کلوویس دوم
شیلدریک دوم
بهار ۶۷۳

پاییز۶۷۵
  653[۴]
پاریس

پسر کلوویس دوم
و بالتیلد
بیلیچیلد
?
۲ پسر
زمستان ۶۷۵
۲۱تا۲۲ساله
دومین پسر کلوویس دوم
تئودریک سوم
پاییز ۶۷۵

۲۳ دسامبر ۶۷۹
  ۶۵۴
پاریس

پسر کلوویس دوم
و بالتیلد
(۱) کلوتیلدا
pre-675
۲ پسر

(۲) آمالبرگا موبوژ
۶۷۴
۱ دختر (۳) چندین معشوقه
دستکم سه فرزند

۱۲ آوریل ۶۹۱
۳۶تا۳۷ساله
سومین پسر کلوویس دوم

پادشاهی فرانک‌های اتریش (۵۱۱–۶۷۹) ویرایش

مروونژی‌ها ویرایش

کلوتار یکم، خلوتار، کلودریک یا کلوتِر (۴۹۷–۵۶۱ (میلادی)) شاه فرانک‌ها و یکی از چهار پسر کلوویس یکم بود. گاهی در تاریخ به او لقب پیر هم داده‌اند.

او در شهر سوآسون (استان ان کنونی) در فرانسه کنونی زاده شد و پس از مرگ پدرش در سال ۵۱۱ وی پادشاه بخشی از سرزمین پدر گشت و زادگاهش را پایتخت خویش نمود. وی مرد جاه طلبی بود و می‌خواست مرزهایش را گسترش دهد. وی در ۵۲۴ توطئه‌ای ریخت و فرزندان برادرش کلودومر را کشتار کرد و شهرهای پواتیه و تور را تاراج کرد. او به بورگوندی لشکر کشید و پس از ویران نمودن آن پادشاهی به شهرهایی دست یافت.

هنگامی که گت‌های خاوری پرووانس را به فرانکها واسپردند، او بر شهرهای اورانژ، کارپنترا و گپ دست یافت. در ۵۳۱ وی همراه برادرش تویدریک یکم به جنگ با تورنژی‌ها پرداخت و در ۵۴۲ به همراه برادر دیگرش شیلدبرت یکم با ویزیگوت‌ها در اسپانیا به جنگ پرداخت. در ۵۵۵ که برادرزاده‌اش تئودبالد مرد وی سرزمینهای او را به کشورش افزود و پس از مرگ شیلدبرت در سال ۵۵۸ وی یگانه پادشاه فرانکها گردید.

او همچنین بر بخش بزرگی از آلمان فرمان می‌راند. وی با ساکسون‌ها به جنگ پرداخت و توانست از آنها سالانه پانصد گاو باج بگیرد

نام پادشاه نگاره تولد ملکه
مرگ نسل
تئودریک یکم[۱][۵]
۲۷ نوامبر ۵۱۱

Early ۵۳۴
  c. 487
پاریس

پسر کلوویس یکم
و آخرین همسر:اوووکیلدیس کلن
(۱) سوواگوتا
510s
بدون فرزند

(۲) چندین معشوقه
دستکم دو پسر

حدوداً ۵۳۴
ساله ۴۶/۴۷
پسر کلوویس یکم
Iملوک الطوایف رنس
تئودبرت یکم[۱]
حدود ۵۳۴

میلادی ۵۴۸
  c. 503
متز

پسر تئودریک یکم
و a معشوقه (احتمالا)
(۱) دوتریا
۵۳۴
۱ پسر

(۲) ویسیگارد
۵۴۰
بدون فرزند
(۳) همسر نامعلوم
540s
۱ پسر

c. 548
ساله ۴۴تا۴۵
پسر تئودریک یکم
تئودبالد[۱]
۵۴۸ میلادی

۵۵۵ میلادی
۵۳۵ میلادی
پسر تئودبرت یکم
و دوتریا
والدرادا
540s
بدون فرزند
۵۵۵ میلادی
ساله ۱۹تا۲۰
پسر تئودبرت یکم
شیلدبرت یکم[۱]
c. 555

۱۳ دسامبر ۵۵۸
  c. 496
رنس

پسر کلوویس یکم
و کلوتیلد
التراگوتا
510s
۲ دختر
۱۳ دسامبر ۵۵۸
سال ۶۱/۶۲
پاریس
پسر کلوویس یکم
وارث ملوک الطوایفی پاریس و نوستریا
کلوتار یکم[۱]
مسن
۱۳ دسامبر ۵۵۸

۲۹ نوامبر ۵۶۱
  c. 497
پاریس

پسر کلوویس یکم
و کلوتیلد
(۱) گانتهوک
۵۲۴
بدون فرزند

(۲) رادگوند
۵۳۸
۲ پسر
(۳) اینگوند
حدود-۵۸۰
۴ فرزند
(۴) آرگوند
حدود-۵۸۰
۱ پسر
(۵) چونسینا
۵۸۰
۱ پسر

۲۹ نوامبر ۵۶۱
ساله ۶۳/۶۴
کومپین
پسر کلوویس یکم
برادر شیلدبرت یکم
زیگبرت یکم[۱]
۲۹ نوامبر ۵۶۱

c. ۵۷۵
  c. 535
پسر کلوتار یکم
و اینگوند
برونهیلدا
۵۶۷
۳ فرزند
c. 575
ساله ۳۹تا۴۰
ویتری-آن-آرتوا
پسر کلوتار یکم
وارث ملوک الطوایفی متز و رنس
شیلدبرت سوم
۵۷۵ میلادی

مارس ۵۹۵
  ۵۷۰ میلادی
پسر زیگبرت یکم
و برونهیلدا
فائیلوبا

۴ فرزند
مارس ۵۹۵
ساله ۲۴تا۲۵
پسر زیگبرت یکم
تئودبرت دوم
مارس ۵۹۵

۶۱۲
  ۵۸۶
پسر شیلدبرت دوم
و فائیلوبا
(۱) بیلیچیلد
۶۰۸
۲ فرزند

(۲) شیلدبرت دوم
۶۱۰
۱ پسر

۶۱۲
ساله ۲۵تا۲۶
نخستین پسر شیلدبرت دوم
تئودریک دوم
۶۱۲

۶۱۳
  ۵۸۷
سوآسون
پسر شیلدبرت دوم
و فائیلوبا
چندین معشوقه
۴ پسر
۶۱۳
ساله ۲۵تا۲۶
متز
دومین پسر شیلدبرت دوم
زیگبرت دوم
۶۱۳

آخر ۶۱۳
۶۰۱

پسر تئودریک دوم
و ارمنبرگ
ازدواج نکرد ۶۱۳
ساله ۱۱تا۱۲
پسر نامشروع تئودریک دوم
کلوتار دوم[۱]
جوان
سپتامبر ۵۸۴

۶۲۳
  c. 584
پاریس

پسر شیلپریک یکم
و فردگوند
(1) Haldetrude


۱ پسر

(۲) برترود
۶۱۳
بدون فرزند
(۳) سیشیلد
۶۱۸
۱ پسر

۱۸ اکتبر ۶۲۹
ساله ۴۴تا۴۵
پسر شیلپریک یکم
داگوبرت یکم
۶۲۳

۶۳۴
  ۶۰۵
پاریس

پسر کلوتار دوم
و هالدترود
(۱) گورماترو


بدون فرزند

(۲) ناتیلد
حدود ۶۲۹
۱ پسر
(۳) وولفگوندیس


بدون فرزند
(۴) برچیلدیس

بدون فرزند

۱۹ ژانویه ۶۳۹
ساله ۳۴تا۳۵
اپینه-سور-سن
پسر شیلپریک یکم
منتخب اشراف محلی
زیگبرت سوم
۶۳۴

۱ فوریه ۶۵۶
  ۶۳۰
پسر داگوبرت یکم
و راگنرترود (معشوقه اش)
چیمنشیلد بورگوندی
۶۵۱
۲ فرزند
۱ فوریه ۶۵۶
۲۵ تا ۲۶ ساله
پسر داگوبرت یکم
شیلدبرت تعمیدی
مقبول
۱ فوریه ۶۵۶

۶۶۱
  640s
پسر گریمولد مهتر
و ایتا متز
ازدواج نکرده ۶۶۱
ساله ۲۰
پسرخوانده زیگبرت سوم
Cمنتخب به عنوان وارث
کلوتار سوم
۶۶۱

بهار ۶۷۳
  ۶۴۹
پاریس

پسر کلوویس دوم
و بالتیلد
ازدواج نکرده بهار ۶۷۳
ساله ۲۳تا۲۴
بزرگترین پسر کلوویس دوم
شیلدریک دوم
بهار ۶۷۳

پاییز ۶۷۵
  ۶۵۴
پاریس

پسر کلوویس دوم
و بالتیلد
بیلیچیلد
۶۸۸
۲ پسر
زمستان ۶۹۱
ساله ۲۱تا۲۲
دومین پسر کلوویس دوم
کلوویس سوم
پاییز ۶۷۵

۶۷۴میلادی
  ۶۷۰ میلادی

پسر کلوتار سوم
و معشوقه ای نامشخص
ازدواج نکرده c. 676
ساله ۵تا۶
پسر نامشروع کلوتار سوم
داگوبرت دوم
۶۷۶ میلادی

۲۳ دسامبر ۶۷۹
  ۶۵۰ میلادی

پسر زیگبرت سوم
و چیمنشیلد بورگوندی
همسر نامعلوم
۱ پسر (بدون قطعیت)
۲۳ دسامبر ۶۷۹
ساله ۲۸تا۲۹
استنای
پسر نامشروع زیگبرت سوم

پادشاه فرانک‌ها (۶۷۹–۸۴۰) ویرایش

مروونژی‌ها ویرایش

تئودریک سوم Theuderic III(به فرانسوی کنونی:Thierry)(زاده ۶۵۴-درگذشت: ۶۹۱) پادشاه مروونژی‌ها بود. او فرمانروای نوستریا و بورگوندی و کمی پس از آن از ۶۷۹ فرمانروای همه فرانک‌ها شد.کنترل و چیرگی سرزمین‌های زیر فرمان مروونژی‌ها در روزگار او به دست شهرداران کاخ‌ها بود.

نام نگاره تولد ملکه
مرگ نسل
تئودریک سوم
۲۳ دسامبر ۶۷۹

۱۲ آوریل ۶۹۱
  ۶۵۴
پاریس

پسر کلوویس دوم
و بالیتید
(۱) کلوتیلدا
حدود-۶۷۵
۲ پسر

(۲) آمالبرگا
۶۷۴
۱ دختر (۳) چندین معشوقه
دستکم سه فرزند

۱۲ آوریل ۶۹۱
ساله ۳۶/۳۷
سومین پسر کلوویس دوم
کلوویس چهارم
۱۲ آوریل ۶۹۱

۶۹۵
  ۶۷۷ میلادی


پسر تئودریک سوم
و کلوتیلدا
ازدواج نکرد ۶۹۵
ساله ۱۷تا۱۸
نخستین پسر تئودریک سوم
شیلدریک سوم
عادل
۶۹۵

۲۳آوریل ۷۱۱
  c. 678


پسر تئودریک سوم
و کلوتیلدا
(۱) ارمنشیل
۱ پسر

(۲) معشوقه ای نامشخص
۱ پسر

۲۳ آوریل ۷۱۱
ساله ۳۲/۳۳
دومین پسر تئودریک سوم
داگوبرت سوم
عادل
۲۳آوریل ۷۱۱

۳۱ دسامبر ۷۱۵
  ۶۹۹ میلادی


پسر شیلدبرت تعمیدی
و ارمنشیلد
(۱) همسر نامعلوم
۱ پسر

(۲) معشوقه ای نامشخص
۱ پسر

۳۱ دسامبر ۷۱۵
ساله ۱۶
دومین پسر شیلدریک سوم
شیلدریک دوم
۳۱ دسامبر ۷۱۵

۱۳ فوریه ۷۲۱
  ۶۷۲ میلادی


پسر شیلدریک دوم
و بلیچیلد
معشوقه ای نامشخص
۱ پسر
۱۳ فوریه ۷۲۱
۴۸ تا ۴۹ ساله
آردن
دومین پسر شیلدریک دوم
پسر عموی داگوبرت سوم
تئودریک چهارم
۱۳ فوریه ۷۲۱

۱۶ مارس/۳۰ آوریل ۷۳۷
  ۷۱۲ میلادی


پسر داگوبرت سوم
ب همسری نامعلوم
معشوقه ای نامشخص
۱ پسر
۱۶ مارس/۳۰ آوریل ۷۳۷
۲۴ تا ۲۵ساله
پسر داگوبرت سوم
شیلدریک سوم
پادشاه خیالی
۷۴۱

نوامبر ۷۵۱
  ۷۱۷ میلادی


پسذر شیلدریک دوم
و معشوقه ای نامشخص
معشوقه ای نامشخص
۱ پسر
۷۵۴
۳۶تا۳۷ ساله
پسر نامشروع شیلپریک دوم

دودمان کارولنژی ویرایش

کارولَنژی، کارلووینجی یا کارلینگ‌ها دودمانی فرمانروا در کشور فرانسه بودند. نیاکان ایشان شهرداران کاخها بودند. سرانجام در سال ۷۵۱ میلادی تبدیل به پادشاه فرانک‌ها شدند. ایشان را می‌توان نخستین کسانی دانست که در اروپای غربی خود را امپراتور می‌خواندند. اینان بر مروونژی‌ها پیروز شدند و تا سال ۹۸۷ میلادی چیرگی خویش را بر سرزمین تحت سلطهٔ خود گستردند. کارولنژی‌ها نام خویش را وامدار شارل مارتل بودند. او همان کسی است که مورها را در جنگی به نام نبرد تور در سال ۷۳۲ میلادی شکست داد. شارلمانی برجسته‌ترین شهریار این دودمان است. او در سال ۸۰۰ میلادی تاجگذاری کرد. واپسین فرمانروای این دودمان در سال ۸۹۹ مرد. این خاندان با سرعتی بیش از آنچه پا گرفتند واژگون شدند. بنیانگذار این دودمان را سنت آرنولف اسقفِ متز در آغاز سده هفتم می‌دانند. وی در پادشاهی مروونژیان دارای قدرت و اعتبار فراوانی بود. تا پیش از شارل مارتل این خاندان را آرنولفینگ یا به نام نوه سنت آرنولف، پِپَنی می‌خواندند. این پپن تا سال ۶۸۷ توانسته بود بر فرانک‌ها چیره شود. او پدر همان شارل مارتل پیش‌یاد بود. در زمان شارل مارتل مروونژی‌ها در ناتوانی کامل به سر می‌بردند. پِپَنِ کوچک فرزند شارل مارتل توانست با یاری نخبگان فرانک و نیز پاپ آن زمان پاپ زکریا در سال ۷۵۱ با شکست شیلدریک سوم واپسین شاه مروونژی بر تخت پادشاهی بنشیند. شارلمانی پسر این پپن کوچک بود که در سال ۷۶۸ بر تخت پادشاهی فرانک‌ها نشست. پس از او فرزندش لوئی ملقب به لوئی پارسا به پادشاهی رسید.

نام پادشاه نگاره تولد ملکه
مرگ نسل
پپن کهتر
<کهتر>کهتر</کوچک>
نوامبر ۷۵۱

۲۴ سپتامبر ۷۶۸
  ۷۱۴

پسر شارل مارتل
and روترود
برترادا
۷۴۱
۵ فرزند
۲۴ سپتامبر ۷۶۸
۵۴ساله
سن دنی
منتخب نجبای فرانک ها
کودتا علیه مروونژین‌ها
شارل مارتل
۲۴ سپتامبر ۷۶۸

۴ دسامبر ۷۷۱
  ۲۸ ژوئن ۷۵۱
سوآسون
پسر پپن کهتر
و برترادا
گرابرگا
۷۴۱
۲ پسر
۴ دسامبر ۷۷۱
۲۰ساله
ساموسی
دومین پسر پپن کهتر
شارلمانی
کبیر ("شارلمانی")
۲۴ سپتامبر ۷۶۸

۲۸ ژانویه ۸۱۴
  ۲ آوریل ۷۴۲
پسر پپن کهتر
و برترادا
(۱) هیمیلترود (concubine)
۷۶۸
۱پسر

(۲) دسیدراتا
۷۷۰
بدون فرزند
(۳) هیلدگارد
۷۷۱
۹فرزند
(۴) فاسترادا
۷۸۴
۲ دختر
(۵) لوتگارت
۷۹۴
بدون فرزند
(۶) چندین معشوقه
۶ فرزند

۲۸ ژانویه ۸۱۴
۷۱ساله
آخن
نخستین پسر پپن کهتر
لوئی پارسا
زیبا</کوچک>
۲۸ ژانویه ۸۱۴

۲۰ ژوئن ۸۴۰
  ۱۶ آوریل ۷۷۸
کسوال
پسر شارلمانی
و هیلدگارد
(۱) ارمنگارد
۷۹۴
۶ فرزند

(۲) ٰیودیت باواریایی
۸۱۹
۲ فرزند

۲۰ ژوئن ۸۴۰
۶۲ساله
اینگلهایم آم راین
دومین پسر شارلمانی

لوئی پارسا پس از یک رشته جنگ‌های بیرونی با دان‌ها، باسک‌ها، اسلوونی‌ها، بریتون‌ها و اوبرتریت‌ها و سه جنگ درونی و پیروزی در آن‌ها بیمار شد. او به شکارگاه تابستانی‌اش در جزیره‌ای در راین رفت. در ۲۰ ژوئن ۸۴۰ میلادی او در حالی که در آغوش برادرش دروگو و در پیشگاهش چندین اسقف و کشیش بود، مرد.

اندکی بعد امپراتوری فرانک دچار جنگی درونی شد که تا سال ۸۴۳ دنباله داشت. در این سال پیمان وردون که در آن سرزمین‌های فرانک‌ها را به سه بخش کردند پذیرفته شد. این بخش‌بندی ریشه پیدایی کشورهای آلمان و فرانسه در آینده شد.

لوئی پارسا در طول زندگی خود تقسیمات بسیاری از امپراتوری خود انجام داد. تقسیم نهایی، که در ورمس آلمان در سال ۸۳۸ اعلام شد، شارل طاس را وارث غرب، از جمله آکیتن، و لوتار را وارث شرق، از جمله ایتالیا و به استثنای بایرن، که برای لوئی ژرمن باقی ماند، کرد. با این حال، پس از مرگ امپراتور در سال ۸۴۰، امپراتوری وارد یک جنگ داخلی شد که سه سال طول کشید. پس از آن پادشاهی فرانک با پیمان وردون در سال ۸۴۳ تقسیم شد. لوتار اجازه یافت عنوان امپراتوری خود و پادشاهی ایتالیا را حفظ کند، و پادشاهی تازه ایجاد شده فرانک میانی را بنیان گذاشت که کریدوری زمینی بود که از ایتالیا تا دریای شمال امتداد داشت و شامل کشورهای سفلی ، راینلند (از جمله آخنپادشاهی بورگوندی و پروونس است. شارل در آکیتن تایید شد، جایی که پسر پپن یکم، پپن دوم با او مخالف بود، و به فرانک باختری (فرانسه امروزی)، سرزمین‌های غرب پادشاهی لوتار را اعطا کرد. لوئی ژرمن در بایرن تایید شد و فرانک خاوری (آلمان امروزی)، سرزمین‌های شرق پادشاهی لوتار به وی اعطا شد.

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ William Deans; Frederick Martin (1882). A History Of France: From The Earliest Times To The Present Day. Vol. 1. Edinburgh & London: A. Fullarton & Co. pp. vi–ix, 420, 1792, Table Of Sovereigns Of France.
  2. Paul Oldfield, Sanctity and Pilgrimage in Medieval Southern Italy, 1000–1200, (Cambridge University Press, 2014), 218.
  3. McConville 2018, p. 362.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Bachrach, Bachrach & Leese 2018.
  5. Contested byسوم Munderic, 533, rival king in the Auvergne

پیوند به بیرون ویرایش