قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۹

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۹ هفتاد و سومین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۲۱ تا ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹ در پیرئاس، آتن، یونان برگزار گردید.

تاریخ‌ها۲۱–۲۸ نوامبر
سکه‌های ۱۰۰ دراخمایی که برای رقابت‌های جهانی ۱۹۹۹ آتن طراحی شده بود.

این دوره یکی از رویدادهای اصلی در راه‌یابی به بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰ در سیدنی، استرالیا بود.

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۶ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۳۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
سرخیو آلوارز (وزنه‌بردار)
  کوبا
۱۲۵٫۰ ک‌گ آدریان جیگائو
  رومانی
۱۲۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۶۶٫۰ ک‌گ
ر.ج
Wang Shin-yuan
  تایوان
۱۵۷٫۵ ک‌گ ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ
مجموع خلیل موتلو
  ترکیه
۳۰۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
آدریان جیگائو
  رومانی
۲۸۲٫۵ ک‌گ Wang Shin-yuan
  تایوان
۲۸۰٫۰ ک‌گ
۶۲ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب شی ژیونگ
  چین
۱۴۷٫۵ ک‌گ لئونیداس سابانیس
  یونان
۱۴۵٫۰ ک‌گ سودالین مینچف
  بلغارستان
۱۴۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب لی مائوشنگ
  چین
۱۸۰٫۵ ک‌گ
ر.ج
مارکوس استیون
  نائورو
۱۷۲٫۵ ک‌گ سودالین مینچف
  بلغارستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
مجموع لی مائوشنگ
  چین
۳۲۰٫۰ ک‌گ لئونیداس سابانیس
  یونان
۳۱۵٫۰ ک‌گ سودالین مینچف
  بلغارستان
۳۱۵٫۰ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب گالابین بئوفسکی
  بلغارستان
۱۶۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
گئورگیوس تزلیلیس
  یونان
۱۵۵٫۰ ک‌گ والریوس لئونیدیس
  یونان
۱۵۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب گالابین بئوفسکی
  بلغارستان
۱۹۶٫۰ ک‌گ
ر.ج
گئورگیوس تزلیلیس
  یونان
۱۹۰٫۰ ک‌گ والریوس لئونیدیس
  یونان
۱۸۷٫۵ ک‌گ
مجموع گالابین بئوفسکی
  بلغارستان
۳۵۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
گئورگیوس تزلیلیس
  یونان
۳۴۵٫۰ ک‌گ والریوس لئونیدیس
  یونان
۳۴۰٫۰ ک‌گ
۷۷ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب خاچاطور کیاپاناکتسیان
  ارمنستان
۱۷۰٫۵ ک‌گ
ر.ج
پلامن ژلیازکوف
  بلغارستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ بدر سالم نایف
  قطر
۱۶۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب بدر سالم نایف
  قطر
۲۰۵٫۰ ک‌گ ویکتور میترو
  یونان
۲۰۵٫۰ ک‌گ نادر سفیان عباس
  قطر
۲۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع بدر سالم نایف
  قطر
۳۷۰٫۰ ک‌گ ویکتور میترو
  یونان
۳۷۰٫۰ ک‌گ پلامن ژلیازکوف
  بلغارستان
۳۷۰٫۰ ک‌گ
۸۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب پیروس دیماس
  یونان
۱۸۰٫۵ ک‌گ
ر.ج
گیورگی آسانیدزه
  گرجستان
۱۷۷٫۵ ک‌گ مارک هاستر
  آلمان
۱۷۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب شاهین نصیری‌نیا
  ایران
۲۱۵٫۰ ک‌گ کریستوس اسپیرو
  یونان
۲۰۷٫۵ ک‌گ پیروس دیماس
  یونان
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع شاهین نصیری‌نیا
  ایران
۳۹۰٫۰ ک‌گ پیروس دیماس
  یونان
۳۸۷٫۵ ک‌گ مارک هاستر
  آلمان
۳۸۲٫۵ ک‌گ
۹۴ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۱۸۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
لئونیداس کوکاس
  یونان
۱۸۵٫۰ ک‌گ هاکوب پیلوسیان
  ارمنستان
۱۸۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۲۲۵٫۰ ک‌گ شیمون کووتسکی
  لهستان
۲۲۵٫۰ ک‌گ بنیامین سوداش
  ترکیه
۲۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۴۱۲٫۵ ک‌گ شیمون کووتسکی
  لهستان
۴۰۵٫۰ ک‌گ لئونیداس کوکاس
  یونان
۴۰۲٫۵ ک‌گ
۱۰۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب دنیس گوتفرید
  اوکراین
۱۹۵٫۰ ک‌گ چوی جونگ-کون
  کرهٔ جنوبی
۱۹۰٫۰ ک‌گ اوگنی شیشلیانیکوف
  روسیه
۱۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب اوگنی شیشلیانیکوف
  روسیه
۲۳۵٫۰ ک‌گ دنیس گوتفرید
  اوکراین
۲۳۵٫۰ ک‌گ Robert Dołęga
  لهستان
۲۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع دنیس گوتفرید
  اوکراین
۴۳۰٫۰ ک‌گ اوگنی شیشلیانیکوف
  روسیه
۴۲۵٫۰ ک‌گ چوی جونگ-کون
  کرهٔ جنوبی
۴۱۰٫۰ ک‌گ
۱۰۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب الجابر سعید سالم
  قطر
۲۰۵٫۰ ک‌گ حسین رضازاده
  ایران
۲۰۶٫۰ ک‌گ
ر.ج
ویکتورس شرباتیس
  لتونی
۲۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب آندری چمرکین
  روسیه
۲۵۷٫۵ ک‌گ Kim Tae-hyun
  کرهٔ جنوبی
۲۵۲٫۵ ک‌گ الجابر سعید سالم
  قطر
۲۵۰٫۰ ک‌گ
مجموع آندری چمرکین
  روسیه
۴۵۷٫۵ ک‌گ الجابر سعید سالم
  قطر
۴۵۵٫۰ ک‌گ حسین رضازاده
  ایران
۴۴۷٫۵ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب سری ایندریانی
  اندونزی
۸۲٫۵ ک‌گ Li Xuezhao
  چین
۸۰٫۰ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Donka Mincheva
  بلغارستان
۱۱۳٫۵ ک‌گ
ر.ج
کونیارانی دوی
  هند
۱۰۵٫۰ ک‌گ Kaori Niyanagi
  ژاپن
۱۰۵٫۰ ک‌گ
مجموع Donka Mincheva
  بلغارستان
۱۹۲٫۵ ک‌گ سری ایندریانی
  اندونزی
۱۸۵٫۰ ک‌گ Kaori Niyanagi
  ژاپن
۱۸۵٫۰ ک‌گ
۵۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لی فنگ-یینگ
  تایوان
۹۵٫۰ ک‌گ وینارنی بینتی اسلامت
  اندونزی
۹۰٫۰ ک‌گ سوه سوه وین
  برمه
۸۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب لی فنگ-یینگ
  تایوان
۱۲۱٫۵ ک‌گ
ر.ج
وینارنی بینتی اسلامت
  اندونزی
۱۱۲٫۵ ک‌گ وانگ شیوفن
  چین
۱۱۲٫۵ ک‌گ
مجموع لی فنگ-یینگ
  تایوان
۲۱۵٫۰ ک‌گ وینارنی بینتی اسلامت
  اندونزی
۲۰۲٫۵ ک‌گ وانگ شیوفن
  چین
۱۹۷٫۵ ک‌گ
۵۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب چن یانچینگ
  چین
۱۰۵٫۵ ک‌گ
ر.ج
ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۱۰۰٫۰ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۹۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۱۳۱٫۰ ک‌گ
ر.ج
چن یانچینگ
  چین
۱۳۰٫۰ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۱۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع چن یانچینگ
  چین
۲۳۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
ری سونگ-هوی
  کرهٔ شمالی
۲۳۰٫۰ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۲۲۲٫۵ ک‌گ
۶۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب چن جوی-لین
  تایوان
۱۰۷٫۵ ک‌گ والنتینا پوپووا
  روسیه
۱۰۵٫۰ ک‌گ Xiong Meiying
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب چن جوی-لین
  تایوان
۱۳۲٫۵ ک‌گ Xiong Meiying
  چین
۱۳۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
یوانا خاتزیوانو
  یونان
۱۲۷٫۵ ک‌گ
مجموع چن جوی-لین
  تایوان
۲۴۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Xiong Meiying
  چین
۲۳۷٫۵ ک‌گ والنتینا پوپووا
  روسیه
۲۳۲٫۵ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب ارژبت مارکوش
  مجارستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ میلنا ترندافیلووا
  بلغارستان
۱۰۵٫۰ ک‌گ Sun Tianni
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Sun Tianni
  چین
۱۴۳٫۰ ک‌گ
ر.ج
ایرینا کاسیمووا
  روسیه
۱۳۰٫۰ ک‌گ میلنا ترندافیلووا
  بلغارستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ
مجموع Sun Tianni
  چین
۲۴۷٫۵ ک‌گ میلنا ترندافیلووا
  بلغارستان
۲۳۲٫۵ ک‌گ ارژبت مارکوش
  مجارستان
۲۳۲٫۵ ک‌گ
۷۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب Xu Jiao
  چین
۱۱۲٫۵ ک‌گ کیم سون-هی
  کرهٔ جنوبی
۱۰۷٫۵ ک‌گ روت اوگبیفو
  نیجریه
۱۰۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب کیم سون-هی
  کرهٔ جنوبی
۱۳۵٫۰ ک‌گ Xu Jiao
  چین
۱۳۵٫۰ ک‌گ روت اوگبیفو
  نیجریه
۱۳۲٫۵ ک‌گ
مجموع Xu Jiao
  چین
۲۴۷٫۵ ک‌گ کیم سون-هی
  کرهٔ جنوبی
۲۴۲٫۵ ک‌گ روت اوگبیفو
  نیجریه
۲۴۰٫۰ ک‌گ
۷۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب دینگ مییوان
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ آگاتا وروبل
  لهستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
شریل هاوورث
  ایالات متحده آمریکا
۱۱۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب دینگ مییوان
  چین
۱۵۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
آگاتا وروبل
  لهستان
۱۵۲٫۵ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۱۴۲٫۵ ک‌گ
مجموع دینگ مییوان
  چین
۲۸۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
آگاتا وروبل
  لهستان
۲۸۰٫۰ ک‌گ Balkisu Musa
  نیجریه
۲۵۲٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۵۱۱۷
۲  بلغارستان۲۱۲۵
۳  تایوان۲۰۲۴
۴  یونان۱۴۲۷
۵  روسیه۱۱۱۳
۶  قطر۱۱۰۲
۷  ایران۱۰۱۲
۸  اوکراین۱۰۰۱
  ترکیه۱۰۰۱
۱۰  اندونزی۰۲۰۲
  لهستان۰۲۰۲
۱۲  کرهٔ جنوبی۰۱۱۲
۱۳  رومانی۰۱۰۱
  کرهٔ شمالی۰۱۰۱
۱۵  نیجریه۰۰۲۲
۱۶  آلمان۰۰۱۱
  مجارستان۰۰۱۱
  ژاپن۰۰۱۱
مجموع (۱۸ کشور)۱۵۱۵۱۵۴۵

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۲۵۴۲۱
۲  تایوان۶۱۶۱۳
۳  بلغارستان۵۳۶۱۴
۴  یونان۴۱۰۶۲۰
۵  روسیه۳۳۲۸
۶  قطر۳۱۳۷
۷  ترکیه۳۰۱۴
۸  ایران۲۱۱۴
۹  اوکراین۲۱۰۳
۱۰  کرهٔ جنوبی۱۴۱۶
۱۱  اندونزی۱۴۰۵
۱۲  کرهٔ شمالی۱۲۰۳
۱۳  ارمنستان۱۰۱۲
  مجارستان۱۰۱۲
۱۵  لهستان۰۵۱۶
۱۶  رومانی۰۱۱۲
۱۷  نائورو۰۱۰۱
  هند۰۱۰۱
  کوبا۰۱۰۱
  گرجستان۰۱۰۱
۲۱  نیجریه۰۰۴۴
۲۲  آلمان۰۰۲۲
  ژاپن۰۰۲۲
۲۴  ایالات متحده آمریکا۰۰۱۱
  برمه۰۰۱۱
  لتونی۰۰۱۱
مجموع (۲۶ کشور)۴۵۴۵۴۵۱۳۵

رده‌بندی تیمی ویرایش

کشورهای شرکت‌کننده ویرایش

۶۲۶ شرکت‌کننده از ۸۷ کشور به رقابت پرداختند.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش