لحیم‌کاری

لحیم‌کاری (به انگلیسی: Soldering) فرایند اتصال دو قطعه به یکدیگر از طریق ذوب و انجماد یک آلیاژ زود ذوب را می‌گویند. در لحیم کاری (برخلاف جوشکاری) فلز پایه ذوب نمی‌شود و فقط فلز لحیم یا پرکننده ذوب می‌شود.

لحیم‌کاری با کمک سیم

کاربرد فلز مذاب برای چسباندن سطح یک فلز جامد به سطحی دیگر با استفاده از پدیده نفوذ انجام شده و به کمک یک محلول شیمیایی عملی می‌شود.

لحیم‌کاری بر دو نوع نرم و سخت انجام می‌پذیرد که اختلاف ایندو در دمای انجام‌است.

لحیم کاری سخت فلزاتویرایش

واژه لحیم کاری سخت مجموعه ای از فرایندها را در بر می‌گیرد. در این فرایندها از یک ماده پرکننده استفاده می‌شود، سپس مجموعه مواد پایه و فلز پرکننده تا دمای بالاتر از دمای لیکوئیدوس فلز پرکننده و کمتر از دمای سالیدوس مواد پایه حرارت داده می‌شود. فلز پرکننده لحیم کاری سخت فضای بین سطوح مجاور اتصال را از طریق نیروی موئینگی پُر می‌کند.

دمای لحیم کاری سخت معمولاً به دمایی اطلاق می‌شود که ماده حرارت داده می‌شود تا فلز پرکننده به راحتی پخش شود. این تعریف فرایند لحیم کاری سخت را از سایر فرایندهای لحیم کاری نرم و جوشکاری متمایز می‌کند. فرایند لحیم کار00خت و نرم ویژگی‌های مهم و مشترکی دارند، اما اصطلاح لحیم کاری سخت مربوط به فرایندهای اتصال دهی است که بالاتر از ۴۵۰ انجام می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش