میرویس خان هوتک

(تغییرمسیر از میرویس‌خان هوتک)

میروَیس‌خان هوتک (۱۰۸۶ تا ۱۱۲۷ ه‍.ق / ۱۶۷۳–۱۷۱۵ م). میرویس یا میراویس از افغانان غل‌زایی بود و در زمان ضعف دولت صفویه علیه دولت ایران آن زمان شورید. در ابتدای کار کلانتر قندهار بود اما هنگامی که دولت ایران حکومت قندهار را در سال ۱۱۱۹ ه‍.ق به گرگین‌خان گرجی سپرد میرویس که مورد سوءظن حاکم واقع شده بود به اصفهان تبعید شد. در اصفهان میرویس به ضعف دولت صفوی پی برد و با دسیسه‌ای بزرگان دربار شاه را نسبت به گرگین‌خان بدگمان ساخت و سپس به بهانهٔ زیارت مکه از شاه اجازهٔ سفر گرفت. در آنجا از علمای سنت فتوی گرفت که محاربه با شیعیان موافق احکام شرع است. پس از بازگشت به اصفهان در ۱۱۲۱ ه‍.ق / ۱۷۰۹ م. اجازه یافت که به قندهار برگردد. اما میرویس همین که به قندهار رسید سر به شورش برداشت و گرگین‌خان را کشت و سپاهیان ایران را که به محاصرهٔ قندهار فرستاده شده بودند شکست داد و به این ترتیب اساس دولت افغان‌ها را پی‌ریزی کرد. میرویس در سال ۱۱۲۷ ه‍.ق درگذشت.

میرویس خان هوتک
میرویس خان هوتک
سلطنتهوتکیان: ۱۷۰۹–۱۷۱۵
نام کاملحاجی محمد اسماعیل میرویس خان هوتک
نام تولدمیرویس خان هوتک
زاده۱۶۷۳
زادگاهسوری، قندهار، افغانستان
درگذشتهنوامبر ۱۷۱۵
مکان مرگقندهار، افغانستان
مدفنکوکران، قندهار، افغانستان
بعد ازگرگین‌خان گرجی
بهادر شاه مانند گورکانیان
قبل ازعبدالعزیز هوتک
همسرخانزاده سادوزای
سلسلههوتکیان
پدرسلیم خان
مادرنازو انا توخی
عقاید مذهبیاسلام سنی

منابعویرایش

  • روضةالصفای ناصری
  • تاریخ ادبیات ادوارد براون ترجمهٔ رشید یاسمی صص ۹۹ – ۱۰۰ و ۱۰۱