نقطه (الفبای لاتین)

نقطه نشانی است که در بالا یا پایین برخی حروف الفبای لاتین اروپای مرکزی و ویتنامی به کار برده می‌شود. همچنین این نشانه در زمینهٔ نویسه‌گردانی نیز کاربرد دارد.

ėiġ(ŀ)żċ

ĖİĠ(Ŀ)ŻĊ

نقطه در بالای حرفویرایش

نقطه در پایین حرفویرایش

نیاز به دگرگونیویرایش

نقطه‌های الفبای لاتین باوجود اهمیت زیاد در تفکیک حروف، چندان بی‌ایراد هم نبودند. در بسیاری از نوشته‌های دست‌نویس، نقاط قرار گرفته بر روی کاغذ کمرنگ نوشته شده و بنابراین دیده نمیشدند. زیرا برای درج یک نقطه بر روی کاغذ، نیاز است نوک مداد یا خودکار روی کاغذ حرکت کند. بنابراین در بسیاری از کشورها، نقطه‌ها جای خود را به نشانگر کارن دادند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Dot (diacritic)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dot_(diacritic)&oldid=598429928 (accessed June 6, 2014).