یکه موهومی

(تغییرمسیر از واحد موهومی)

یکه موهومی(به انگلیسی: Imaginary Unit)

در صفحه مختلط. اعداد حقیق روی محور افقی و اعداد موهومی روی محور عمودی نمایش داده می‌شوند.

یکی از دو ریشه معادله است که معمولاً با نمایش داده می‌شود. با توجه به این‌که هیچ‌یک از اعداد حقیقی نمی‌تواند ریشه این معادله باشد، موهومی خوانده می‌شود. با فرض این‌که خواص اعمال جمع و ضرب (بستار، شرکت‌پذیری، جابه‌جایی و توزیع‌پذیری) در مورد اعداد موهومی نیز صدق می‌کنند، از ترکیب این اعداد و اعداد حقیقی، دستگاه اعداد مختلط ایجاد می‌شود.

اعداد مختلط، مفهوم ریاضی مهمی هستند که با گسترش مجموعهٔ اعداد حقیقی () به مجموعهٔ اعداد مختلط ()، اجازه می‌دهند هر چندجمله‌ای ناثابت حداقل یک ریشه داشته باشد. این ویژگی به عنوان قضیه اساسی جبر شناخته می‌شود.

در رشته‌های مهندسی برق که از برای نمایش جریان الکتریکی استفاده می‌شود، یکه موهومی معمولاً با نمایش داده می‌شود.

تعریف ویرایش

یکهٔ موهومی،  ، یکی از دو جواب معادله درجه دو   یا   است.

جستارهای وابسته ویرایش