ویکی‌پدیا:جایزه مقاله خوب سال


جایزهٔ مقالهٔ خوب سال جایزه‌ای است که هر سال در فوریه، به یکی از مقاله‌هایی که در سال گذشته خوب شده، و به یکی از بررسی‌های خوبیدگی که در سال قبل کامل شده اعطا می‌شود. هدف این جایزه، افزایش آگاهی کاربران ویکی‌پدیا در مورد روند خوبیدگی مقاله‌ها، و ترغیب ویکی‌نویسان به نوشتن بیشتر مقاله‌های خوب است.

دوره‌هاویرایش

نشان‌هاویرایش

جدول برندگانویرایش

ردیف جایزه وضعیت بابت
۱ بهترین مقالهٔ خوب سال ۲۰۱۸ کاربر:Huji مقالهٔ خوب ادوار
۲ بهترین گزینش مقالهٔ خوب سال ۲۰۱۸ کاربر:Sa.vakilian، کاربر:Benyamin، و کاربر:Alamir ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/عباس میرزا
۳ بهترین مقالهٔ خوب سال ۲۰۱۹ کاربر:Zahra emarati و کاربر:ImanFakhri مقالهٔ خوب شاپور یکم
۴ بهترین گزینش مقالهٔ خوب سال ۲۰۱۹ کاربر:مرتضا و کاربر:Ahmad252 ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/هوندا آکورد